GeoMax Zenith60

Firmy

Zlatá éra rozvoje technických map a digitalizace inženýrských sítí

hrdlicka-30let-inzenyrske-site

Firma Hrdlička oslavila 16. září 2021 přesně třicet let od svého založení.

Jak byla devadesátá léta ve znamení velkého růstu, tak první dekáda 21. století je charakteristická stabilizací vytvořených trhů. Firma Hrdlička nadále obratově rostla také díky rozsáhlým projektům, ve kterých na zakázku digitalizovala technické mapy s průběhy inženýrských sítí nejen pro obce a města, ale také pro vlastníky technické infrastruktury.

Protože firma pracovala na zakázkách v různých krajích České republiky, tak se jako nutné a časově i finančně úsporné ukázalo zřizování poboček. Dnes se jejich počet ustálil na čísle třináct, přičemž jsou rozděleny do šesti regionů – severní Čechy, střední Čechy, západní Čechy, Morava, Vysočina a jižní Čechy. Firma Hrdlička tak díky tomu dokáže – bez nutnosti zbytečného „pendlování“ – zařídit většinu geodetických činností lokálně.

Službu nabízející tvorbu digitálních technických map měst sice firma do svého portfolia zavedla již v roce 1998, přesto k intenzivnějšímu rozvoji mapování pro správce inženýrských sítí došlo až o několik let později. V letech 2000 až 2010 geodeti firmy Hrdlička realizovali velké mapovací projekty pro obce a města, jimž data slouží dodnes a v budoucnu se možná stanou zdrojem pro DTM ČR.

Také geodetické služby pro energetiku přinesly firmě velké zakázky. Jmenujme například masivní sběr dat o síti nízkého napětí, zpracování dokumentů pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí nebo digitální mapování podzemních a nadzemních vedení pro ČEZ, E.ON nebo plynovodů pro RWE.

Největší zakázka tohoto druhu přišla v roce 2009. ČEZ začal s firmou Hrdlička digitalizovat svůj systém pro dokumentace skutečných provedení staveb. Tato zakázka byla dlouholetá, šlo o statisíce papírových dokumentů, které bylo nutné pečlivě převést do nového geografického informačního systému.

V roce 2005 firma začala programovat také vlastní webové aplikace. Vznikl systém MAWIS (Map Web Information Server), jehož součástí je dnes služba UtilityReport pro hromadné podání žádostí o vyjádření k existenci sítí nebo MawisPhoto umožňující dokumentovat stavby ve 3D pomocí mobilního telefonu.

V tomtéž roce byla pro E.ON poprvé spuštěna externí mapová služba EMS E.ON. Všichni projektanti či geodeti, kteří pro E.ON měří, skrze tuto službu přebírají, kontrolují a odevzdávají data.

Jak je vidět, velkých zakázek bylo hodně, proto hned v roce 2000 firma Hrdlička zavedla a dodnes udržuje svůj systém na výkon zeměměřických činností a obchodní činnosti, splňující požadavky ISO 9002.

V roce 2002 k tomu přibyl certifikát systému jakosti dle ISO 9001 a v roce 2004 byl systém environmentálního managementu certifikován dle normy ISO 14001. V roce 2010 došlo také k rozšíření certifikace služeb dle norem ISO o oblast pozemkových úprav.

Růst firmy je spojený s nutnými výdaji do rozvoje. Firma proto každoročně podle plánu investuje část vydělaných finančních prostředků do současných měřických a informačních technologií.

Firma samozřejmě investuje i do vzdělávání zaměstnanců. Dalším bonusem za dobře odvedenou práci jsou pro zaměstnance volnočasové aktivity hrazené firmou.

V roce 2008 firma Hrdlička začala renovovat chátrající secesní vilu v České Lípě, která v současnosti slouží pro provoz místní pobočky a zároveň také jako školicí a vzdělávací centrum.

Po prvním desetiletí, kdy firma rostla v České republice, je druhá dekáda charakteristická také rozvojem zahraničních obchodních aktivit. Vyrostla pobočka na Slovensku, v Maďarsku a také v Bulharsku. Tím se začala zhmotňovat myšlenka Martina Hrdličky na skupinu vzájemně se doplňujících a spolupracujících firem.

První dekádu začala firma Hrdlička s ročním obratem 44 milionů korun, ten se však už za deset let díky rostoucímu počtu zakázek a zákazníků zvýšil na téměř čtyřnásobek, tedy na 160 milionů korun v roce 2010.