GeoMax Zenith60

Geomatika

Další miliarda na vznik a rozvoj digitálních technických map

digitalni-technicka-mapa-f

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila 17. října 2020 příjem žádostí o dotace ve „Výzvě III programu podpory Vysokorychlostní internet“.

Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů. O finanční podporu mohou žádat veřejnoprávní subjekty, které vlastní či spravují liniové stavby státu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Žadatelé mohou získat na jeden projekt až 500 milionů korun. Celkem je pro žadatele připravena jedna miliarda korun. (V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit.)

Výzvu vyhlásilo 17. srpna 2020 ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.

Agentura bude žádosti přijímat do 16. dubna 2021.

Cílem je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.

„Finanční podpora je určená na pořízení a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů a pořízení a rozvoj jejich informačního systému. Konkrétně ji mohou žadatelé využít například na nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, na služby poradců a expertů, na zajištění organizace výběrových řízení nebo na povinnou publicitu,“ řekl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Žadatelé mohou v předložených projektech získat až 85 procent způsobilých výdajů zpět formou dotace. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou  na webu agentury.

Předchozí dvoumiliardová výzva na rozvoj digitálních technických map

Předchozí výzva určená na rozvoj Digitálních technických map v rámci programu podpory Vysokorychlostní internet, ve které jsou na projekty připraveny dvě miliardy korun, se zaměřuje na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů.

Cílem je podpora krajů pro vytvoření jednotné a systematické správy dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice. To usnadní budování nových staveb a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

V této výzvě přijímá agentura žádosti také do 16. dubna 2021.

Agentura pro podnikání a inovace

Agentura API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované agenturou zájemcům o dotace jsou zdarma.