GeoMax Zenith60

Česká komora zeměměřičů

ČKZ: Program ustavujícího sněmu komory 11. prosince

ceska-komora-zememericu-ustavujici-snem

Přípravný výbor České komory zeměměřičů svolal na 11. prosince 2023 ustavující sněm České komory zeměměřičů.

Vzhledem k počtu účastníků komory se sněm bude konat v kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany)

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Prezence účastníků ustavujícího sněmu bude probíhat od 8 do 10:00 hodin – prezenční seznamy budou řazeny podle čísla oprávnění autorizovaného zeměměřického inženýra.

V souladu se zněním pozvánky na ustavující sněm navrhuje přípravný výbor následující program jednání.

Program jednání ustavujícího sněmu

BLOK I.

1. Zahájení ustavujícího sněmu v 10:00 (v případě neusnášeníschopnosti od 11:00 náhradní sněm)
2. Informace o počtu přítomných (ověření usnášeníschopnosti)
3. Úvodní slovo předsedy přípravného výboru ČKZ
4. Vystoupení hostů
5. Instrukce k elektronickému hlasování na sněmu
6. Projednání a schválení návrhu prozatímních pravidel ustavujícího sněmu ČKZ a jejich navržených změn
7. Volba orgánů ustavujícího sněmu ČKZ – volba předsedajícího, jeho zástupce a komisí (volební, návrhové, mandátové)
8. Schválení programu jednání ustavujícího sněmu ČKZ
9. Zpráva o činnosti přípravného výboru ČZK
10. Oznámení nominací do orgánů ČKZ a určení průběhu volby
11. Volba do orgánů Komory ČKZ – volba členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu

13:00 – 13:45 PŘESTÁVKA

BLOK II.

12. Ukončení volby, zpráva volební komise a vyhlášení výsledků voleb
13. Projednání a schválení vnitřních předpisů ČKZ a jejich navržených změn
14. Základní plán činnosti ČZK pro příští období
15. Schválení rozpočtu ČKZ pro příští období
16. Obecná rozprava
17. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy
18. Schválení návrhu závěrečného usnesení ustavujícího sněmu a zápis o jeho průběhu
19. Ukončení ustavujícího sněmu (17:00 – 17:30)

Časový odhad trvání jednotlivých bloků je pouze orientační a může se změnit s ohledem na délku rozpravy k jednotlivým bodům programu.

Vstup na ustavující sněm

Na ustavující sněm mohou všichni ÚOZI/AZI přijít zcela zdarma.

Pro usnadnění práce organizátorů a vzhledem k očekávanému počtu přítomných je vhodné se zaregistrovat.

Případně dejte vědět přípravnému výboru na adrese info@ckz.cz, že nemůžete na sněm přijít.