GeoMax Zenith60

Česká komora zeměměřičů

ČKZ: Kandidáti do orgánů komory – přehledka

ckz-ustavujici-snem-kandidati

Zájem o činnost v prvních orgánech České komory zeměměřičů projevilo do 27. listopadu celkem 54 kandidátů.

  • Do prvního období činnosti na roky 2024 až 2026 se do představenstva hlásí 17 kandidátů, z nichž budou členové vybírat 7 členů a 2 náhradníky.
  • Do dozorčí rady je přihlášeno 16 kandidátů, vybírat se bude 5 členů a 2 náhradníci.
  • Do stavovského soudu se přihlásilo 21 kandidátů, z nichž se vybírá 5 členů a 2 náhradníci.

Každý z kandidátů vyplnil svůj profil, všechny je naleznete na webu ČKZ v sekci Volby.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Pro vaši snazší orientaci v 54 kandidátech a kandidátkách připravila redakce Zeměměřiče přehledku všech v PDF.

Přehledku v PDF si můžete vytisknout a ještě před sněmem si v ní poznačit, koho byste rádi na sněmu zvolili.

Jen drobné upozornění, aby nedošlo k nedorozumění: Nejedná se o hlasovací lístek. Přehled jsme sestavili na základě údajů na webu komory ke dni 27. listopadu.

kandidati-komora-zememericu-ustavujici-snem-prosinec-2023-3

Aktualizováno: V předchozí verzi přehledky jsme mylně uvedli v seznamu kandidátů do dozorčí rady ing. Danu Novákovou z Pyšel, která však nekandidovala. Kandidátkou je ing. Dana Nováková (1300) z Mladé Boleslavi.