Kartografie

Skládání největší mapy Československa

V neděli 28. října 2018 se v rámci oslav výročí 100 let od vzniku samostatné Československé republiky pořádal Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou kartografickou společností happening, na němž dobrovolníci za účasti prorektorky Masarykovy univerzity doc. Svatoňové a děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity doc. Kašparovského poskládali největší mapu Československa.

Mapu vytvořili ve velké tělocvičně Fakulty sportovních studií v bohunickém kampusu. Mapa byla vytvořena z jednotlivých listů pocházejících z třetího vojenského mapování.

Celkem bylo sestaveno téměř sedm stovek listů do mapy o rozměru přibližně 40×17 metrů. Mapové listy pocházely z Mapové sbírky Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Původní mapové listy byly předány nově vzniklé republice K.u.k. Militär-Geographisches Institutem, který sídlil ve Vídni. Uvedené mapové dílo tvořilo až do poloviny 20. století jediné mapové dílo souvisle pokrývající území Československa v měřítku 1 : 25 000.

Skládání mapy také doplnily přednášky odborníků a výstava studentských prací. Tématu výročí 500 let nejstarší české mapy se věnoval dr. Tomáš Grim, význam a činnost vojenské kartografie následně prezentoval profesor František Miklošík.

zdroj: Zpravodaj České kartografické společnosti, autor textu Zdeněk Stachoň