GeoMax Zenith60

Geodézie

Co nového obsahuje aktualizovaný datový předpis C3 pro záborové elaboráty

datovy-predpis-C3-rsd-cr

Informovali jsme, že Ředitelství silnic a dálnic aktualizovalo předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu. Nová verze začne být účinná od 1. ledna 2023.

Redakce Zeměměřiče se zeptala Kamila Alferiho, který je autorem předpisu, jaké konkrétní změny a aktualizace oproti předchozí verzi předpis nově obsahuje.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

1) Přebudování vnitřní struktury dle SGŘ 6/2010 na technický předpis
2) Ošetření/doplnění stupňů PD dle nové legislativy
3) Odstranění souboru ZA_H (sloučení do ZA)
4) Barvy dodefinovány dle RGB, sjednocené čáry mezi DWG a DGN
5) Sjednocení tabulkových částí, aby se dalo filtrovat a obecně využívat v celém předpisu jako datová základna
6) Příprava pro automatické přebírání do datového skladu DMS, včetně validaci VFZE, včetně ověření celé dokumentace po vzoru ČÚZK
7) Sjednocení terminologie
8) Sjednocení grafických situací záborů a nabyvatelů do jedné
9) U ZPF odstranění evidence do jednoho roku
10) Dovysvětlení provozní škody

Obecně byly zjednodušeny výkresy a tabulky, výměnný formát pro záborové elaboráty VFZE byl doplněn o odchylky Správy železnic, kdy došlo k jejich vzájemnému sjednocení.