GeoMax Zenith60

Geomatika Česká komora zeměměřičů

Fotografie: Jihočeští zeměměřiči se potkali v Českých Budějovicích

Osmého června se v prostorách českobudějovické VŠTE uskutečnilo desáté setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji.

Na setkání, které moderoval Robert Šinkner (TKP geo), se přihlásilo devadesát zájemců, kteří se chtěli dozvědět více o budoucí komoře zeměměřičů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Robert Šinkner akci zahájil společně s Petrem Orosem z VŠTE a Jiřím Vránou, ředitelem Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

V prvním bloku představil Jan Plavec (GK Plavec-Michalec) aktivity Asociace podnikatelů v geomatice. Zároveň se ohlédnul za třiceti lety zeměměřičů o zřízení vlastní profesní samosprávy.

Právě s nově vznikající Českou komorou zeměměřičů seznámil Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel Asociace podnikatelů v geomatice.

Jana Šťástková (Katastrální úřad Jihočeského kraje) podrobně informovala přítomné geodety a geodetky o změnách v novele zeměměřického zákona, která vstoupila v platnost prvního ledna 2023.

Řada geodetů se v praxi setkává s dvojími souřadnicemi bodů. Tuto problematiku vysvětlovala Martina Kadounová ze Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích.

Odpolední blok referátů byl věnován projektu Digitální technické mapy ČR. Pohled Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na DTM ČR ve své prezentaci přiblížil Jiří Formánek, na něj navázala Romana Vačkářová (Krajský úřad Jihočeského kraje) s prezentací o pohledu ze strany zadavatele.

Na závěr setkání vystoupila Vladislava Večerková (Katastrální úřad Jihočeského kraje) s referátem o novele katastrální vyhlášky v praxi.

setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352748491_1812655312502022_1093054216126171466_n

setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352769483_6574926525853667_98498044072775983_n

setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352564059_258582110106157_6846397041671975355_n setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352755540_512199907688278_7725488660778102782_n setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352542273_981246723060095_1374107039880977816_n setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352524432_817929516419751_1472382498230205743_n setkani-zememericu-jihocesky-kraj-2023-352270230_982734016238293_1329552414781674468_n

fotografie: facebooková stránka Asociace podnikatelů v geomatice