Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

GIS

GaKO: Participatívny prístup v podpore stanovenia rekreačného potenciálu krajiny

V časopisu Geodetický a kartografický obzor 4/2019 vyšel článek Použitie participatívneho prístupu v podpore stanovenia rekreačného potenciálu krajiny s využitím GIS.

Autory textu jsou Ing. Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta) a Ing. Stanislava Vranová (NPPC – VÚPOP, Regionálne pracovisko Banská Bystrica).

V abstraktu autoři píší: „Významným zdrojom informácií, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie rekreačného potenciálu krajiny, sú priestorové údaje. Príspevok sa zaoberá opisom a vývojom metódy pre zabezpečenie participácie verejnosti, ktorá využíva participatívny geografický informačný systém pre zber a analýzu priestorových údajov za účelom poskytovania podpory rozhodovania v hodnotení rekreačného potenciálu krajiny. Vytvorili sme webovú mapovú aplikáciu na podklade rozhrania Google Maps API pre zber údajov a hodnotenie prírodného prostredia verejnosťou pre územie Nízkych Tatier. Vytvorené mapové kompozície môžu pomôcť zvýšiť vplyv verejnosti na politiku turizmu a podporu v priestorovom rozhodovaní, ako aj zlepšiť plánovanie rekreačných zariadení.“

Článek si můžete přečíst v GaKO 4/2019.