GeoMax Zenith60

Geodézie Česká komora zeměměřičů

Součástí Geodézie ve stavebnictví a průmyslu bude také vysvětlení České komory zeměměřičů

geodezie-stavebnictvi-prumysl-laserove-skenovani-mosty

Český svaz geodetů a kartografů pořádá další ročník akce Geodézie ve stavebnictví a průmyslu, která se uskuteční v Brně 1. března 2023.

Program Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

První blok 9:30 – 11:00

 • Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů): Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
 • Pavel Roubal (Správa železnic): Správa prostorové polohy koleje ve vztahu k BIM a DTM železnic
 • Václav Šafář (VŠB TU v Ostravě): Poradenské služby k DTM železnic

Polední přestávka 11:00 – 12:00

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Druhý blok 12:00 – 13:00

 • Jan Kmínek (Český úřad zeměměřický a katastrální): Novela zákona o zeměměřictví
 • Jaroslav Cibulka (Asociace podnikatelů v geomatice), František Korbel (Havel & Partners): Právní úprava Komory zeměměřičů ze zákona č. 200/1994 Sb.

Třetí blok 13:30 – 14:40

 • Ondřej Michal (ČVUT v Praze): Optimalizace geodetických sítí
 • Pavel Sobotka (Pragoprojekt), Eva Kolářová (Samson Praha): Navrhování, optimalizace a budování bodových polí pro výstavbu
 • Marek Chlup, Marek Hořejš (Brněnské komunikace): Geodetický monitoring při havárii komunikace v ulici Kopečná v Brně

Čtvrtý. blok 15:00 – 16:00

 • Zbyněk Kugler (GRID): Příprava, sběr, vyhodnocení a odevzdání dat DTM
 • Hana Staňková, Jiří Plesník (VŠB TU v Ostravě): TLS pro sledování a vyhodnocení přechodových oblastí mostních konstrukcí
 • Jiří Sláma (Geopont3D): Přebírání a kontrola výstupů DTM pro ŘSD ČR

Přihlášení na akci

ČSGK má na svém webu přihlašovací formulář, ve kterém se můžete na toto odborné setkání registrovat.