GeoMax Zenith60

Technika Hardware

GNSS přijímač Trimble R750

trimble-r750-gnss-receiver

Výrobce měřicí techniky Trimble představil nový modulární GNSS přijímač R750. Novinka má RTK přesnost 8 mm horizontálně a 15 mm vertikálně. Pro příjem signálu používá externí anténu a 336 kanálů.

R750 můžete používat k vysílání kinematických korekcí v reálném čase (RTK) například v seismickém průzkumu, při monitoringu, ve stavebnictví, přesném zemědělství a dalších oborech.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Přístup ke všem dostupným družicovým signálům poskytuje lepší výkon a spolehlivost při použití s globálním navigačním družicovým  systémem Trimble ProPoint.

Díky vestavěnému LTE modemu může R750 poskytovat korekce přes internet, což rozšíření dosah základnové stanice v místech s mobilním signálem. Vestavěný modem také umožňuje vzdálený přístup a správu, doručování e-mailových upozornění a oznámení a možnosti přenosu dat mezi terénem a kanceláří.

„Model R750 přináší výrazně lepší sledování družic a konektivitu a zároveň poskytuje výrazně lepší uživatelské prostředí,“ řekl Scott Crozier, viceprezident společnosti Trimble Construction Field Solutions. „Možnost spravovat základnovou stanici na dálku a přijímat oznámení o stavu jednotky v kanceláři snižuje prostoje a nutnost cestovat na staveniště. Nový Trimble R750 mění pravidla hry, zejména pro uživatele, kteří spravují základnové stanice na vzdálených místech.“

Pro zpracování signálu jsou v přijímači Trimble R750 použity technologie

  • Trimble Maxwell 7 GNSS ASIC – sleduje nejnovější signály ze všech konstelací GNSS s vylepšeným zmírňováním vícecestného signálu EVEREST Plus, detekcí rušení a ochranou proti podvržení GNSS
  • Trimble ProPoint – využívá všechny konstelace GNSS s vyšší mírou viditelnosti družic, abyste mohli pracovat se spolehlivějším pokrytím a lepší spolehlivostí základnové stanice
  • Trimble CenterPoint RTX – poskytuje přesnost na úrovni RTK kdekoli na světě bez použití místní základnové stanice nebo sítě korekční Trimble VRS
  • Trimble xFill – využívá celosvětovou síť referenčních stanic Trimble GNSS a satelitních datových spojů k bezproblémovému vyplnění mezer v proudech spojení RTK nebo VRS.

Další detaily o GNSS přijímači poskytne technická specifikace produktu.