GeoMax Zenith60

Katastr Software Technika

Jak importovat data českého a slovenského katastru do AutoCADu a dalších softwarů Autodesku

arkance-systems-software-VFK2DWG-import-katastr-data-g-2

Časopis GeoBusiness zmínil nový software ISKN Import od firmy Arcdata Praha, určený pro práci s daty katastru do softwaru Esri ArcGIS.

Pokud však používáte software od Autodesku, například jejich AutoCAD, Civil 3D nebo Map, můžete sáhnout po doplňcích od Arkance Systems (známé jako CAD Studio v letech 1991-2021).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Program s názvem VFK2DWG je určen pro český katastr. Pro práci s daty slovenského katastru nemovitostí můžete použít obdobný program, nazvaný VGI2DWG.

Zatímco VGI je zkratka pro „výmenný formát súborov geodetických informácií“, tak VFK je označení pro národní standard českého „výměnného formátu katastru“.

Aplikace VFK2DWG pro AutoCAD (VFK-DWG)

Aplikace VFK2DWG slouží pro převod aktuálního výměnného formátu grafických a popisných dat “VFK” katastru nemovitostí (souboru geodetických informací – SGI, nový formát ČÚZK, NVF) do produktů Autodesk založených na AutoCADu (DWG) – tedy zejména AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D atd. (AutoCAD LT není podporován).

VFK2DWG převádí automaticky jednotlivě či hromadně soubory ve formátu .VFK přímo na objekty AutoCADu (hranice parcel, čísla, vnitřní kresby, popisy…) a s nimi svázané odkazy na online katastr (Nahlížení do KN). Hlavní důraz byl kladen na jednoduchost ovládání. Oproti původní aplikaci VFK Import bylo upuštěno od externí databáze a celý proces importu probíhá vnitřně automaticky bez zásahů uživatele. Zároveň se zjednodušil celý postup instalace a nastavení systémového prostředí. VFK2DWG běží jako nadstavba – utilita pro AutoCAD a jeho profesní verze.

Data SGI ve VF ISKN jsou od ledna 2014 vystavena volně ke stažení na adrese https://services.cuzk.cz/vfk. Dělena jsou po katastrálních územích. Data jsou aktuální vždy k prvnímu dni v měsíci.
Použití

Aplikaci VFK2DWG nainstalujte do vašeho AutoCADu a zaktivujte zakoupeným autorizačním kódem.
Z portálu ČÚZK si stáhněte .VFK soubor požadovaného katastrálního území (odkazy pro stažení a vyhledání podle názvu najdete v dialogu aplikace VFK2DWG).
Spusťte VFK2DWG příkazem VFK2DWG nebo pomocí ribbonu (karta Arkance Systems).
Vyberte lokální soubor .VFK nebo složku se soubory .VFK a klikněte na Import.
Data katastru jsou načtena do předdefinovaných hladin v aktuálním DWG souboru (JTSK).
Pomocí Ctrl+kliknutí na číslo parcely zobrazíte informace o dané parcele v online nahlížení do katastru.

 

 

Aplikace VGI2DWG

Aplikace slouží pro převod výměnného formátu grafických a popisných dat VGI katastru nemovitostí Slovenska (Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) do AutoCADu, Mapu, Civil 3D a dalších CAD a GIS produktů firmy Autodesk. Lze ji tak využít jako převodník formátů VGI-DWG nebo VGI-DXF.

Aplikace VGI2DWG převádí automaticky soubory ve formátu .VGI přímo na objekty AutoCADu (linie hranic parcel, vnitřní kresby, body, čísla, texty popisů…). Na čísla parcel jsou doplněny hyperlinkové prokliky, které uživateli otevřou webový prohlížeč s náhledem katastrální mapy a informacemi o vlastnících parcel. Objekty jsou členěny do hladin podle obsahu VGI souboru. Funkci importu spustíte z menu (ribbonu) nebo příkazem VGI2DWG.

VGI2DWG je nadstavbová .NET aplikace určená pro řadu AutoCAD 2016, 2017, 2018 a vyšší (64-bit verze).

Kde objednat VFK2DWG

Další informace o softwaru VFK2DWG jsou na webu firmy Arkance Systems.

Kde objednat VGI2DWG

Další informace o softwaru VGI2DWG jsou na webu firmy Arkance Systems.