GeoMax Zenith60

GNSS Katastr Software

Síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření, už také v ČR

gnss-korekce-hxgn-smartnet-leica-geosystems-gefos

Od letošního března pokrývá Českou republiku síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření. Nyní došlo k završení úředního procesu zahrnutí stanic sítě do nezávislého monitoringu VÚGTK, což znamená povolení k využívání sítě pro měření v katastru nemovitostí.

HxGN SmartNet je celosvětová GNSS referenční síť, která pokrývá většinu území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Síť podporuje veškeré existující GNSS systémy. HxGN SmartNet provozuje firma Leica Geosystems, jež je součástí koncernu Hexagon, což vysvětluje zkratku HxGN v názvu sítě. S nejvíce využívanou službou Síťové RTK (NRTK, Network RTK) získáte velmi rychlou RTK inicializaci a přesnou pozici. Dalšími službami jsou Stahování RINEX souborů pro výpočet postprocessingu ve vlastním softwaru a Výpočetní služba, kam pošlete své měření a síť vám zpět pošle zpřesněnou pozici, aniž byste museli mít vlastní software pro post-processing.

Speciálními službami sítě jsou Smart Positioning v rámci aplikace Leica Zeno Mobile pro sběr GIS dat a také X-pos server, díky němuž lze mimo jiné integrovat stahování GNSS dat pro postprocessing přímo v prostředí post-procesního softwaru Leica Infinity.

Služby sítě HxGN SmartNet

Síťové RTK (NRTK)

Nejpoužívanější obecná služba pro měření v cm přesnosti v reálném čase s GNSS roverem jakékoli značky, který podporuje příjem korekcí ve formátu RTCM 3.2 MSM přes standardní protokol NTRIP.

Diferenciální GNSS (DGNSS)

Obecná služba pro měření v submetrové přesnosti v reálném čase s přijímačem jakékoli značky, který podporuje příjem korekcí ve formátu RTCM 3.2 MSM přes standardní internetový protokol NTRIP.

Stahování RINEX a Výpočty

„Stahování RINEX“ je služba pro stahování dat pro GNSS post-processing ve vlastním softwaru ve standardním výměnném formátu RINEX. Součástí služby Stahování RINEX je i tzv. X-pos server, který integruje dispozice RINEX dat přímo do post-procesních softwarů. V rámci služby „Výpočty“ je možné do sítě poslat vlastní GNSS raw data ve formátu RINEX a síť vrátí vypočtené přesné pozice.

Zeno GIS

Speciální služba pro sběr GIS dat v centimetrové přesnosti pomocí softwaru Leica Zeno Mobile, v němž lze aktivovat tzv. „Smart Positioning“. Ten při výpadku online komunikace se sítí aktivuje ukládání GNSS raw dat a po obnovení spojení dojde k dodatečnému dohrání chybějících dat přes X-pos a k výpočtu přesné pozice post-processingem přímo v terénu v polní aplikaci Zeno Mobile. Tuto technologii lze využít pouze v síti HxGN SmartNet ve službě Zeno GIS.

Jak a kde korekce sítě HxGN SmartNet objednat

Síť HxGN SmartNet je poskytována výhradně formou ročních zápisných. Ke každému zakoupenému zápisnému obdržíte od společnosti GEFOS certifikát se jménem a heslem k využívání zakoupených služeb.

V e-shopu firmy GEFOS je aktuálně uvedeno následujících šest různých ročních zápisných:

NRTK 1 rok Neomezené: Roční síťové RTK, neomezený provoz

NRTK 1 rok 120 hodin: Roční síťové RTK, 120 hodin připojení

NRTK 1 rok Neomezené: Pouze pro školy a vzdělávací nevýdělečné instituce

RINEX, Výpočty 1 rok Neomezené: Stahování RINEX dat pro post-processing a výpočetní služba z vlastních RINEXů

DGNSS 1 rok 120 hodin: Diferenciální GNSS pro sběr GIS dat se sub-metrovou přesností, 120 hodin připojení

Zeno GIS 1 rok Neomezené: NRTK a Smart Positioning pouze pro polní software Leica Zeno Mobile.

Obecně platí, že k jednomu zápisnému se může v jeden čas připojit jen jedna aparatura. Pro vyzkoušení měření v síti HxGN SmartNet s vaším stávajícím roverem lze firmu GEFOS požádat o sedmidenní vyzkoušení zdarma.

Přes webové rozhraní Spider Business Center (přihlášení pro klienty) můžete online sledovat své rovery, stav sítě, podívat se na reporty, jak síť využíváte.

K dispozici je také mobilní aplikace HxGN SmartNet pro Android a iOS pro sledování stavu zápisného, ověřování konektivity a kontakt na technickou podporu.