GeoMax Zenith60

Kartografie

Interaktivní atlas světa od Seznamu jedním z vítězů soutěže Mapa roku 2020

soutez-mapa-roku-2020-z

Česká kartografická společnost uspořádala v pořadí již 23. ročník soutěže Mapa roku.

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl a výsledků studentských prací byla 31. března 2021 a následující období patřilo podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy hodnotící komise. Ve středu 16. června 2021 se členové komise sešli na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně a po společném jednání stanovili nominace na ocenění Mapa roku 2020.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo za účasti široké kartografické komunity ve čtvrtek 9. září 2021 na společenském večeru 24. kartografické konference v Ostravě.

O titul Mapa roku 2020 tentokrát soutěžilo celkem 15 producentů z České republiky a 13 autorů studentských prací ze tří vysokých škol.

Počet přihlášených produktů v kategoriích:
Atlasy, soubory a edice map – 12
Samostatná kartografická díla – 107
Kartografická díla pro školy – 5
Studentské kartografické kvalifikační práce – 13
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 7

Atlasy, soubory a edice map

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominace

• Dárková sada map Slovensko 1 : 40 000, mapy 801–848, SHOCart, spol. s r. o.
• Sada tyflomap pro nácvik samostatného pohybu osob se zrakovým postižením, Univerzita Palackého v Olomouci
• Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů, Univerzita Palackého v Olomouci
• Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století: translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728, Národní archiv
• Historický atlas měst České republiky, svazek 31 – Jaroměř, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Vítězným dílem je publikace Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století: translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728, vydaná Národním archivem.

Samostatná kartografická díla

V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominace

• Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa, Kartografie PRAHA, a. s.
• Beskydy, Javorníky 1 : 50 000, Kartografie PRAHA, a. s.
• Krkonoše 1 : 25 000, SHOCart, spol. s r. o.
• Lerici, city map, JN-kart
• Brdy, mapa KČT 1 : 40 000, TRASA, spol. s r. o.

Vítězným dílem je mapa Beskydy, Javorníky 1 : 50 000, vydaná společností Kartografie PRAHA.

Kartografická díla pro školy a vzdělávání

V kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání byly nominace

• Vývoj českého státu (v 1. polovině 20. století) – dějepisná nástěnná mapa, Kartografie PRAHA, a. s.
• Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa, Kartografie PRAHA, a. s.
• Česká republika – národopisné oblasti, STIEFEL EUROCART, spol. s.r.o.
• interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz, Seznam.cz, a. s.
• Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity, Masarykova univerzita

Vítězným dílem je interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz, vydaný společností Seznam.cz.

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominace:

• interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz, Seznam.cz, a. s.
• aplikace Analýzy výškopisu, Zeměměřický úřad
• aplikace Archiv, Zeměměřický úřad
• Portál Český historický atlas, ČVUT v Praze a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Vítězným dílem je Portál Český historický atlas, vytvořený Katedrou geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky.

Studentské kartografické práce

V kategorii Studentské kartografické práce byly nominace:

• Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení, Jakub Žejdlík, Univerzita Palackého v Olomouci
• Turistická mapa okolí Pravčické brány se zaměřením na velkoměřítkové mapování pískovcového reliéfu, Markéta Žuravská, Univerzita Karlova
• Mapování vybraných aspektů chovu psů v Olomouci, Tomáš Vaníček, Univerzita Palackého v Olomouci
• Prostorové vyhodnocení fenoménu brain drain města Olomouce, Jan Chloupek, Univerzita Palackého v Olomouci
• Atlas vybraných demografických charakteristik Česka, David Čihák, Univerzita Palackého v Olomouci

Vítězným dílem je práce Atlas vybraných demografických charakteristik Česka autora Davida Čiháka z Univerzity Palackého v Olomouci.

Dvě zvláštní ocenění

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2020 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

První  zvláštní ocenění hodnotící komise pro soutěž Mapa roku získal Zeměměřický úřad za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací. Druhé zvláštní ocenění získala Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci za inovativní přístup v české tyflokartografii.