Kartografie Publikace

Aretinova mapa Českého království: Monografie o Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu

aretinova-mapa-cech-monografie-2021

Nakladatelství Karolinum vydává monografii, která seznamuje s životem a dílem pobělohorského exulanta Pavla Aretina z Ehrenfeldu.

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Autoři v publikaci poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografické tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, doplněné identifikací současného geografického názvu a také číslem dobové mapové značky. Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

Měřítko mapy 1 : 504 000 bylo již podrobnější než u předchozích map, vzhledem k válečnému využití mapy se zachovalo velmi málo kopií.

Autory monografie jsou Eva Novotná, Mirka Tröglová Sejtková, Miroslav ČábelkaJosef Paták.
Publikace Aretinova mapa Českého království má 241 stran, 93 barevných ilustrací a šest map. Součástí vydání je kopie druhého vydání Aretinovy mapy z roku 1632 v 91% velikosti.

Monografii lze zakoupit v e-shopu nakladatelství Karolinum.

aretinova-mapa-ceskeho-kralovstvi