GeoMax Zenith60

Nezařazené

Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku

Řada geografů a kartografů možná narazila na knihu Kateřiny Jelínkové Česká kartografie, jež se má „komplexně zabývat vývojem kartografie na českém území“.

Popularizace vědy je vždy zkratkou a v mediálním prostoru je třeba pracovat pouze se zásadními informacemi, nicméně shrnout dějiny kartografie v Česku, o němž navíc Jelínková tvrdí, že mu „není věnováno příliš pozornosti“, do 114 stran je nejen troufalé, ale i diletantské... I kdyby však její kniha byla dvakrát tak rozsáhlá, stále by to nestačilo.

Řada geografů a kartografů možná narazila na knihu Kateřiny Jelínkové Česká kartografie, jež se má „komplexně zabývat vývojem kartografie na českém území“.

Popularizace vědy je vždy zkratkou a v mediálním prostoru je třeba pracovat pouze se zásadními informacemi, nicméně shrnout dějiny kartografie v Česku, o němž navíc Jelínková tvrdí, že mu „není věnováno příliš pozornosti“, do 114 stran je nejen troufalé, ale i diletantské. Dostala se tím do situace komentátora závodu na 100 metrů, který divákům po startu oznamuje, že než závodníci doběhnou do cíle, stručně jim sdělí něco o jeho historii. I kdyby však její kniha byla dvakrát tak rozsáhlá, stále by to nestačilo.

Kniha je i zprávou o úrovni vysokého školství v Česku, jelikož vychází z obhájené diplomové práce hodnocené vedoucím i oponentem známkou „výborně“.

Všechny tyto nedostatky „odborné práce“ Kateřiny Jelínkové jsou patrně důsledkem toho, že se v Česku při státní závěrečné zkoušce nevěnuje dostatek pozornosti, aby absolvent uměl do odborného textu aplikovat poznatky a dovednosti, jež získal během studia, a přitom ctil autorské právo i další náležitosti.

Kniha: Česká kartografie
Autor: Kateřina Jelínková
VydalL: Petrklíč 2016
Rozsah: 114 stran

Z článku J. D. Bláhy vybrala redakce.

https://ceskapozice.lidovky.cz/jak-diletantsky-shrnout-dejiny-kartografie-v-cesku-fx9-/recenze.aspx?c=A180408_233442_pozice-recenze_lube

Odkaz: ceskapozice.lidovky.cz/jak-diletantsky-shrnout-dejiny-kartografie-v-cesku-fx9-/recenze.aspx?c=A180408_233442_pozice-recenze_lube

ID článku (původní web): 5059

Autor textu: (a redakce)