GeoMax Zenith60

Sleva na software ProGEO

Geodézie Software

Jak importovat SGI KN ve formátu VFK

import-dat-sgi-kn / časopis Zeměměřič

Firma GEPRO na svém webu uvádí návod, jak data SGI KN (soubor geodetických informací katastru nemovitostí, zjednodušeně katastrální mapy) importovat ve formátu VFK.

Český úřad zeměměřický a katastrální již data SGI KN ve výměnném formátu VFK jednotlivým uživatelům již samostatně nedistribuuje.  Nyní je vystavuje volně ke stažení na internetu zde: https://services.cuzk.cz/vfk/ku/

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Má-li import dat SGI KN ve formátu VFK v modulu SQLite proběhnout kompletně v plném rozsahu (čísla popisná, definiční body parcel, kde dosud není DKM) a mají-li  být funkční všechny volby,  je nutné importovat data SGI KN spolu s daty SPI KN.  Data SPI KN volně ke stažení nejsou, ČÚZK je distribuuje stále, obvykle prostřednicvím sítě katastrálních pracovišť.

Pokud data SPI KN k dispozici nemáte, importujte data SGI KN dle doporučeného nastavení, viz níže. Indexaci (edgefile) je nutné spustit až následně. Lze použít funkce indexace katastrálních map v projektu, případně indexace katastrálních map dávkou (Nástroje-Příprava dat KN).

gepro-parametry-import-sgi-kn-format-vfk