Přihlásit se zdarma Program březnového setkání Přihlásit se zdarma na březnové setkání

DPZ Fotogrammetrie Geodézie

Postřehy z Commercial UAV Expo Europe 2019

Dvoudenní veletrh zaměřený pouze na UAV/UAS, lidově označované jako drony, se konal ve dnech 9. a 10. 4. 2019 v Amsterdamu. Na Commercial UAV Expo své drony a související software a hardware vystavovaly především evropské firmy. Souběžně s veletrhem se konala také konference s důležitými přednášejícími Z direktoriátu Evropské komise přijel Koen De Vos (DG MOVE), který má za EK drony na starosti. Ze švýcarského Úřadu pro civilní letectví, který je nejdále s využíváním dronů například pro transporty krve ve městech, přednášel Lorenzo Murzilli. Na konferenci vystoupil také Jukka Hannola, nový prezident JARUS, což je mezinárodní organizace shromažďující úřady pro civilní letectví.

Mezi vystavovateli byly firmy, které jste mohli potkat například na německém veletrhu Intergeo. Technologie na Commercial UAV Expo představovaly například firmy  AceCore Technologies, Pix4D, SimActive, RIEGL, Phoenix LiDAR Systems nebo C-Astral Aerospace.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Na veletrhu byla k dispozici větší plocha pro letové ukázky dronů a několik univerzit zde prezentovalo své výzkumné projekty.

Legislativa kolem dronů

Souběžně s veletrhem se konala také konference. Její první den byl věnován především legislativě, jelikož rok 2019 bude přelomový z hlediska publikování nové evropské legislativy pro drony a současně v systému U-space pro řízení provozu dronů (https://www.sesarju.eu/U-space).

Pro U-Space se chystá celoevropská unijní legislativa a letos se v projektu SESAR (Single European Sky ATM Research) napříč Evropou uskuteční  několik pokročilých testů využití dronů.

Druhý den konference byl určen uživatelských příkladům z oborů, ve kterých se drony používají, ať již to bylo letecké snímkování, stavebnictví, zemědělství až po umělou inteligenci či dopravu.

Jednotná obloha nad Evropou – SESAR

Projekt SESAR (Single European Sky ATM Research) představuje technologický pilíř Jednotného evropského nebe, neboli „Single European Sky (SES)“.

Vývojová část programu je koordinována Společným podnikem SESAR, resp. „SESAR Joint Undertaking (SJU)“, zatímco zavádění je primárně v rukou tzv. „SESAR Deployment Manager (SDM)“.

SESAR si klade za úkol vyvinout a implementovat novou generaci evropského systému uspořádání letového provozu do roku 2020. Je jedním z nejambicióznějších projektů výzkumu a vývoje, jaký kdy byl Evropským společenstvím zahájen. Ambiciózní jsou rovněž i původní cíle celého projektu, kterými jsou schopnost zvládnout trojnásobný růst dopravy v Evropě, desetinásobné zvýšení bezpečnosti, snížení negativního vlivu na životní prostředí o deset procent na každý let a omezení nákladů souvisejících s uspořádáním letového provozu o polovinu.

Na vývoj nového systému dohlíží společný podnik SESAR, založený Evropským společenstvím a organizací EUROCONTROL v roce 2007. Společný podnik SESAR je zaměřený na partnerství, udržitelnost a přínosy pro uživatele vzdušného prostoru a zajišťuje koncentraci a koordinaci veškerého relevantního výzkumu a vývoje v oblasti ATM (Air Traffic Management).

V projektu SESAR se sešel veřejný a soukromý sektor – sdružuje řadu členů z celého leteckého odvětví, mezi nimiž jsou zastoupeni poskytovatelé letových navigačních služeb, pozemní a letecký zpracovatelský průmysl, výrobci letadel, letiště a výrobci vybavení letadel.

Plánované ukázky používání dronů budou zaměřeny především na lety v městských oblastech mimo vizuální kontakt, například zdravotnické drony, využití pro inspekce liniových staveb či inženýrských sítí nebo v zemědělství. Na projektovém webu SESAR je přehled podpořených projektů – https://www.sesarju.eu/sites/default/files/images/uspace/Uspace%20demo.pdf

Obou fází programu SESAR se účastní také státní podnik Řízení letového provozu. V rámci vývojové fáze, nesoucí název „SESAR 2020“, je ŘLP ČR přímým členem SJU skrze konsorcium „B4“ a podílí se na následujících projektech:

  • 01: Enhanced Arrivals and Departures (EAD)
  • 03a: Integrated Surface Management (SUMO)
  • 03b: Airport Safety Nets (SAFE)
  • 07: Optimised Airspace Users Operations (OAUO)
  • 10: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management (PROSA)
  • 16: Controller Working Position/ Human Machine Interface (CWP/HMI)
  • 18: 4D Trajectory Management (4DTM)
  • 28: Integrated Airport Operations (IAO-VLD)

Drone Hero 2019

Součástí Commercial UAV Expo byla také mezinárodní soutěž inovativních projektů využití dronů, nazvaná Drone Hero 2019. Porota, jejímž členem je také Jakub Karas z české Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, hodnotila 26 přihlášených projektů.

Šest vybraných finalistů prezentovalo své projekty před diváky a porota následně vybrala tři vítěze pro každou z kategorií Start-up, International a Innovation.

Nejlepším projektem v kategorii Start-up byl projekt RoNik z Nizozemska. Ronik s pomocí speciálního dronu kontroluje tloušťku ocelových nosníků a obrovských úložných tanků.

V kategorii International putovalo ocenění k nizozemské firmě Clear Flight Solutions, která vytvořila dron ve tvaru dravce, který se pohybuje křídly (nemá vrtule) a simuluje tak dravce na letištích k plašení ptactva. Systém Clear Flight Solutions  je již používán na několika mezinárodních letištích. Vzhledem k mezinárodnímu rozsahu je řešení samozřejmě použitelné i na českých letištích.

V kategorii Innovation zabodovala Curyšská univerzita. Jejich dron dokáže za letu měnit tvar a může se tak dostat do špatně přístupných prostorů.

Vítězům a jejich projektům je věnována speciální stránka na webu Drone Community – https://www.dronecommunity.biz/drone-hero-europe/winners-2019/

Autorem článku je Jakub Karas z Aliance pro bezpilotní letecký průmysl.

Převzato z webu časopisu GeoBusiness.