Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

BIM Software

SUDOP v Praze otevřel Bentley akademii

sudop-otevrel-digitalni-akademii-bentley-bim-f / Zeměměřič

Za účasti představitelů státní správy, zástupců stavebních firem i státních správců dopravní infrastruktury byla otevřena první evropská pobočka mezinárodní Bentley akademie. Vzdělávací institut, který doposud funguje jen na pár místech světa, bude nyní sídlit také na pražském Žižkově.

Bentley akademie pro digitální rozvoj zajišťují celosvětově výuku, sdílení a výměnu nejnovějších poznatků v oblasti přípravy a realizace stavebních projektů. Pedagogové a provozovatelé, dodavatelé, ale i zástupci státního sektoru, kteří se podílí na procesu vzniku stavebních projektů, tu pomáhají zajistit, aby všichni uživatelé plně pochopili všechny digitální procesy, standardy a postupy nezbytné pro úspěch výsledného projektu. Tímto způsobem jednotlivé akademie působí jako určité katalyzátory, které podporují a sbližují lidi, procesy a technologie. Samozřejmostí jsou pak probíhající pravidelná odborná školení a vzdělávací kurzy.

„Umožnujeme nejen přístup k nejnovějším informacím a programům potřebných pro proces digitalizace stavebních projektů, ale především nabízíme místo, kde budou probíhat odborná školení, kde bude možnost zúčastnit se networkingových přednášek, či díky nejmodernější prezentační technice komunikovat o konkrétním problému s kolegy po celém světě. Tyto akce totiž běží koordinovaně ve všech hlavních pobočkách Bentley akademií, ať již jde o Londýn, Dubai, Singapore, indické Pune nebo americký Houston,“ nastínil hlavní cíl těchto mezinárodních vzdělávacích center jejich prezident Alan Lamont z Bentley Systems.

„Jde o první pracoviště na světě, které je otevřené s komerčním partnerem. Doposud firma Bentley Systems spolupracovala především s akademickou sférou nebo IT specialisty. I z tohoto pohledu jde o určité ocenění pozice naší společnosti v ČR a jeho dlouhodobých aktivit v digitalizaci stavebního procesu,“ zmínil Tomáš Slavíček, generální ředitel SUDOP Praha.

V novém školícím centru, vybaveném současnou prezentační a telekonferenční technikou, se vedle pravidelných školení zaměřených na digitalizaci stavebního procesu budou konat rovněž pravidelné série lokálních i mezinárodních networkingových setkání a diskusí.

„V dnešní době je přínos podobných center nezastupitelný. V době, kdy se o zakázky běžně ucházejí mezinárodní týmy a konsorcia, a zejména je požadavek na rychlost, detailnost a správnost jednotlivých kroků, je důležité mít možnost diskutovat o jednotlivých krocích nebo nalezených problémech. Potřebujete se rychle poradit s někým, kdo má praktickou zkušenost bez ohledu na to, kde zrovna je. Přesně takovou platformu nyní nabízíme,“ řekl Dejan Papič, manažer projektu vzdělávacích Bentley akademií.

„V procesu digitalizace stavebnictví čeká Českou republiku již velmi brzy zásadní krok. Od roku 2022 budou povinně všechny státem vypsané nadlimitní stavební zakázky zpracovávány metodou BIM. Do té doby bude potřeba proškolit tisíce odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, kteří budou umět správně zadat, vyhodnotit, zpracovat a později i spravovat zakázky a projekty, ve kterých bude využito těchto postupů a digitálních nástrojů. Otevřením tohoto centra dělá SUDOP Praha další krok k tomu, aby rok 2022 znamenal plynulý přechod českého stavebnictví do jeho nové – digitální – etapy,“ dodal generáln ředitel Tomáš Slavíček.