Nezařazené

Máme všude jednu digitální katastrální mapu?

V článku „200. výročí stabilního katastru vybízí k zamyšlení o historii i současnosti pozemkových evidencí“, publikovaném v Geodetickém a kartografickém obzoru, 2018, č. 1, uvádí předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře mj. tato konstatování...

 

V článku „200. výročí stabilního katastru vybízí k zamyšlení o historii i současnosti pozemkových evidencí“, publikovaném v Geodetickém a kartografickém obzoru, 2018, č. 1, uvádí předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře mj. tato konstatování:

…“Česká státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí dokončila v roce 200. výročí vydání patentu Františka I., o dani pozemkové a vyměření půdy, digitalizaci katastrálních map. … Až na ojedinělé výjimky katastrálních území, ve kterých probíhají pozemkové úpravy nebo nové katastrální mapování, máme nyní jednu digitální katastrální mapu obsahující všechny parcely evidované v databázi souboru popisných informací.“

Nahlednutím do Informací o katastrálních územích na geoportálu ČÚZK lze ke dni 15. 1. 2018 zjistit tyto údaje:

Kraj ► HmP JM KV HK LI MS OL PU PL ST UL VY ZL Celkem
KM-D celé  k.ú. 0 8 10 1 0 0 2 3 0 17 9 0 0 0 50 k.ú.

KM-D

část k.ú.

0 21 7 0 0 0 2 6 0 7 4 0 6 8 61 k.ú.
nedigitalizované 0 17 7 8 4 7 1 5 2 26 13 6 14 1 110 k.ú.

V případě map typu KM-D je ve zmíněných informacích poznámka, že je „vektorová mapa v původním systému“, což je třeba nezasvěcenému uživateli vysvětlit tak, že byla digitalizována v souřadnicových systémech stabilního katastru (S-SK gusterbergský nebo svatoštěpánský). Není tak kompatibilní s většinou digitálních katastrálních map v okolních katastrálních územích (v S-JTSK) a proto není součástí souboru geodetických informací Informačního systému katastru nemovitostí. V Informacích také není uvedeno předpokládané datum, kdy bude provedeno přepracování zbylých KM-D do formy katastrální mapy digitalizované (KMD).

Naproti tomu, v katastrálních územích, kde je z různých důvodů dosud platná katastrální mapa pouze v analogové formě, je v Informacích vždy uveden termín vyhotovení její digitální formy, ať již cestou nového katastrálního mapování, komplexních pozemkových úprav nebo vektorizací jiných podkladů s odpovídajícím obsahem a požadovanou přesností. Například: k.ú. Krušovice – 11/2020, k.ú. Kamenický Šenov – 04/2022, k.ú. Poděbrady – 12/2025

Odkaz: egako.eu/wp-content/uploads/2018/01/gako_2018_01.pdf#page=3

ID článku (původní web): 5041

Autor textu: (a redakce)