GeoMax Zenith60

GIS Fotogrammetrie

Metodika mapování porostu u dopravní infrastruktury

metodika-mapovani-porostu-u-dopravni-infrastruktury

V červnu 2020 Ministerstvo dopravy ČR certifikovalo dokument s názvem Metodika mapování porostu u dopravní infrastruktury. Metodika vznikla jako výstup projektu Technologické agentury ČR Zéte 2 projekt číslo TJ02000283 Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury.

Metodiku připravil autorský kolektiv ve složení Ing. Jan Komárek, Ph.D., Mgr. Ing. Tomáš Klouček, Ph.D., Bc. Ivana Holleschová, Ing. Anna Beková, Ing. Vojtěch Barták, Ph.D. z katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování na fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Cílem metodiky je vytvořit ucelený postup umožňující mapování porostu podél dopravní infrastruktury pomocí bezpilotních leteckých prostředků (UAV).

Na základě metodiky bude možné provádět opakované mapování vegetace podél komunikací a získávat aktuální informace o přesné poloze a výšce stromu, jeho vzdálenosti od dopravní infrastruktury a volitelně o zdravotním stavu.

Data budou moci rovněž sloužit jako podklad pro dlouhodobou evidenci zeleně a případné vypisování výběrových řízení zaměřených na údržbu zeleně apod. Dále bude dle uvedeného postupu možné detekovat potenciálně nebezpečné stromy v okolí jakékoliv dopravní infrastruktury, které by mohly svým pádem ohrozit účastníky dopravního provozu či poškodit samotnou dopravní infrastrukturu.

V současnosti jsou informace o porostu získávány pozemním terénním šetřením, což je z časového, personálního i ekonomického hlediska neefektivní a často i nedostatečně přesný způsob pořizování dat. Vytvoření metodického standardu umožní mapování porostu a následnou výměnu dat mezi jednotlivými lokálními správami dopravní infrastruktury.

Využitelnost standardu roste s potřebou správců dopravních infrastruktur měření provádět opakovaně a výstupy archivovat v podobě, která by umožnila porovnání různých období.

Metodika popisuje všechny kroky vedoucí k úspěšnému mapování zeleně, tj. pořízení dat pomocí vhodné kamery (senzoru) umístěné na bezpilotním leteckém prostředku, základní zpracování nasnímaných UAV dat, detekci na úrovni jednotlivých stromů a získání požadovaných informací o porostu.

Stáhnout metodiku mapování porostu u dopravní infrastruktury