GeoMax Zenith60

Nezařazené

Muzeum vojenské geografie

Stálá expozice vojenské geografie ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce byla otevřena 23. května 2018, při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československé vojenské zeměpisné služby. Expozice se nachází v 1. poschodí tzv. Rýdlovy vily v Dobrušce, v sousedství další expozice dobrušského Vlastivědného muzea, rodného domku buditele F. V. Heka. Expozice byla vytvořena ve spolupráci města Dobrušky a Geografické služby Armády České republiky.

Stálá expozice vojenské geografie ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce byla otevřena 23. května 2018, při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československé vojenské zeměpisné služby. Expozice se nachází v 1. poschodí tzv. Rýdlovy vily v Dobrušce, v sousedství další expozice dobrušského Vlastivědného muzea, rodného domku buditele F. V. Heka. Expozice byla vytvořena ve spolupráci města Dobrušky a Geografické služby Armády České republiky.

V muzeu je prezentován vývoj základních oblastí činnosti ve stoleté historii Československé a České vojenské zeměpisné služby. V  sekcích muzea jsou umístěny autentické přístroje, nástroje a pomůcky, které byly v historii a v některých případech ještě jsou používány. Mimo přístroje a pomůcky jsou v expozici rovněž i mapy, dokumenty a produkty, které byly vytvořeny vojenskou geografickou službou od jejího vzniku do současnosti.

Exponáty nezištně poskytli jednotlivci i  různé odborné instituce.
Expozice je rozdělena do sekcí:

Měřické práce

Mapová tvorba

Geografické zabezpečení činnosti vojsk

Obětem druhého odboje – Josefu Churavému, Josefu Petříkovi a  Bohuslavu Kašparovi, příslušníkům Československé armády, kteří byli popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Na úvodních panelech jsou uvedeny charakteristiky vystavených exponátů. Např. cestovní sextant Tychona de Brahe, stopky, speciální teploměr a barometr, logaritmické pravítko, měřické geodetické, topografické, gravimetrické a další měřické přístroje, pomůcky, tabulky, grafy, zápisníky i autentické fotografie z práce v terénu včetně staveb měřických věží. Následuje ukázka měřických přístrojů, teodolitů, gyroteodolitů a mnoha jiných exponátů používaných vojenskými zeměměřiči od roku 1918 do současnosti.

V sekci „Mapová tvorba“ jsou ukázky map počínaje rokem 1518, mapy I., II., a III. vojenského mapování,
reambulovaná mapa III. vojenského mapování z českým názvoslovím (1921), mapy vydávané za Protektorátu Čechy a Morava, topografická mapa 1 : 50 000 prozatímního mapování (1953), topografická mapa 1 : 25 000 z celostátního mapování (1952 – 1957), topografická mapa 1 : 10 000 z celostátního mapování (1961), topografická mapa 1 : 25 000 ve Světovém geodetickém systému 1984 , topografické mapy 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 zpracované podle standardů NATO, mapa Joint Operations a Vojenská mapa České republiky 1 : 250 000.

Jsou vystaveny i  rýsovací, rycí a litografické nástroje a pomůcky, vynášecí trojúhelníky a pravítka, planimetry a pomůcky pro odbornou práci s mapou atd.

V sekci geografického zabezpečení jsou popsány činnosti, technologie, postupy a pomůcky používané pro splnění úkolů topografického, geodetického, kartografického a geografického zabezpečení potřeb vojsk.
Elektronický vizuální informační systém umožňuje návštěvníkovi též shlédnout v interaktivním režimu „Příběh vojenské geografie od roku 1918 do současnosti“.

V rámci oslav byl odhalen v areálu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého jeho památník.


Expozice je otevřena od začátku května do konce září. Otevírací doba je mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Odkaz: www.kulturadobruska.cz/expozice/stale-expozice/

ID článku (původní web): 5075

Autor textu: B. Haltmár (a redakce)