GeoMax Zenith60

Nezařazené

Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví – program semináře

1. Výhled činností při správě technických údajů KN do roku 2030 (revize katastru a nové mapování), Ing. Karel Večeře, ČÚZK
2. Změny druhů pozemků při revizích katastru, obnově mapováním a při vyhotovování GP, Mgr. Martina Hercegová, ČÚZK
3. Problematika staveb v katastru nemovitostí, Ing. Jiří Udržal, KÚ
4. Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map, Ing. Aleš Černý, GVČ
5. Nástroje mapové aplikace „Analýzy výškopisu“, Mgr. Viola Dítětová, ZÚ
6. Informace o kontrolní a dohlédací činnosti ZKI a o správním trestání, Mgr. Lucie Ročková, ZKI
7. Různé, diskuze, odpovědi na dotazy

Seminář se koná ve čtvrtek 13. září 2018 od 9:00 – 15:00 hod. v Domě techniky v Pardubicích.

ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, z.s., POBOČKA VÝCHODNÍ ČECHY A KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

vás zvou na odborný seminář

Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Program:
1. Výhled činností při správě technických údajů KN do roku 2030 (revize katastru a nové mapování), Ing. Karel Večeře, ČÚZK

2. Změny druhů pozemků při revizích katastru, obnově mapováním a při vyhotovování GP, Mgr. Martina Hercegová,
ČÚZK

3. Problematika staveb v katastru nemovitostí Ing. Jiří Udržal, KÚ

4. Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map, Ing. Aleš Černý, GVČ

5. Nástroje mapové aplikace „Analýzy výškopisu“ Mgr. Viola Dítětová, ZÚ

6. Informace o kontrolní a dohlédací činnosti ZKI a o správním trestání, Mgr. Lucie Ročková, ZKI

7. Různé, diskuze, odpovědi na dotazy

Seminář se koná ve čtvrtek 13. září 2018 od 9:00 – 15:00 hod. v Domě techniky v Pardubicích.

Všem účastníkům bude poskytnuto občerstvení během dopolednía polední přestávky.

Své přihlášky posílejte do 6. 9. 2018 na obě adresy:
jitka.rubesova@cuzk.cz a lenka.sykorova@cuzk.cz

Za pořadatele:

Ing. Jitka Rubešová – jednatelka pobočky
Ing. Karel Švarc – ředitel, Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Odkaz:

ID článku (původní web): 5076

Autor textu: Ing. Jitka Rubešová (a redakce)