GeoMax Zenith60

Nezařazené

Návod pro správu katastru nemovitostí

Návod podrobně upravuje činnosti KÚ při správě katastru i další skutečnosti související s jeho správou ve vztahu k jiným právním i technickým předpisům. Schválen 10. února 2016, účinný od 1. 4. 2016.

Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí („návod“), který rozvádí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících správu katastru nemovitostí, tj. KatZ, KatV, FormV a VPoskÚ. Návod podrobně upravuje činnosti katastrálního úřadu při správě katastru i další skutečnosti
související s jeho správou ve vztahu k jiným právním i technickým předpisům. Návod je vnitřním
závazným předpisem. Schválil ho místopředseda ČÚZK 10. února 2016 a je účinný od 1. 4. 2016.

Návod je dostupný viz link.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Odkaz: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx

ID článku (původní web): 4815

Autor textu: (a redakce)