Firmy Software

Nové ISKN Studio pro ArcGIS

Společnost Arcdata Praha uvedla novou verzi svého softwaru ISKN Studio pro import dat z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty ve formátu NVF a umožňuje jejich zpracování do souborové a ArcSDE geodatabáze.

ISKN Studio v aktuální verzi 10.x.2 dokáže pracovat s NVF 5.3 a umožňuje:

  • převod pseudonymizovaných VFK verze 5.3 na VFK s osobními údaji (deanonymizace),
  • import pseudonymizovaných dat do geodatabáze pomocí šablony template5.3_a.vfk,
  • import původního formátu dat s osobními údaji nebo deanonymizovaných VFK pomocí šablony template5.3.vfk, která je součástí instalačního balíčku.

ISKN Studio je vydáváno souběžně pro různé verze ArcGIS Desktop (ISKN Studio 10.7.2 pro Desktop 10.7.x a ISKN Studio 10.6.2 pro Desktop 10.6.x).

Více o softwaru na webu firmy Arcdata Praha.