GeoMax Zenith60

Geomatika

Václav Čada oceněn za propagaci geomatiky

vaclav-cada-oceneni-apg

Ve čtvrtek 21. září 2023 se v Praze uskutečnila šestá valná hromada Asociace podnikatelů v geomatice.

Za dlouholetou propagaci geomatiky byl na ní oceněn doc. Ing. Václav Čada, CSc. (1957). Slavnostní plaketu mu předal Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva asociace (na společné fotografii vlevo).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Václava Čadu můžeme považovat za otce zakladatele oboru geomatiky v České republice. V roce 1995 založil první vysokoškolské oddělení, specializované na geomatiku. Toto oddělení na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vedl až do roku 2016, kdy se oddělení transformovalo na vlastní katedru geomatiky, v jejímž čele doc. Čada stál až do roku 2020.

Většinu svého profesního života se Václav Čada působil v oblasti inženýrské geodézie, později se věnoval digitalizaci katastru nemovitostí, v současnosti se zabývá také například metodou BIM či odbornými konzultacemi v rámci rozvoje Geoinfostrategie.

Václav Čada

Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze navštěvoval v letech 1972 až 1976.

V letech 1976-1981 studoval obor geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Poté nastoupil do zaměstnání v Geodézii, n.p., Plzeň, kde působil na provozu inženýrské geodézie jako odpovědný geodet v inženýrských aplikacích, zejména v závodech Škoda Plzeň a na výstavbě jaderné elektrárny v Temelíně.

V roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci na Fakultě stavební ČVUT v Praze a v rámci reorganizace resortu přešel na Krajskou geodetickou a kartografickou správu v Plzni, kde se stal vedoucím oddělení technického rozvoje a vedení státního mapového díla.

Zabýval se především zaváděním výpočetní techniky do geodetických aplikací a tvorbou modulů Automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie.

V roce 1992 zahájil kariéru vysokoškolského učitele jako odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty v Plzni.

V roce 1995 stál u zrodu nového studijního oboru Geomatika na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Z jeho iniciativy bylo presenční (denní) studium později rozšířeno o vyhledávané  studium v kombinované formě a v roce 2006 byla získána akreditace Geomatiky i v doktorském stupni studia.

V roce 2004 obhájil docentskou habilitační práci na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Zeměměřické odborné veřejnosti je znám především jako vynikající odborník v katastru nemovitostí, kde přispěl významným způsobem k řešení problému digitalizace map v sáhovém měřítku a k jejich převodu do souvislého zobrazení v referenčním souřadnicovém systému JTSK.

Jeho kontakty s vynikajícími matematiky na Západočeské univerzitě a hluboké znalosti historie katastrálního mapování vedly k použití moderní teorie ploch (např. bikubického Coonsova plátu) k minimalizaci závažných deformací zdrojových papírových map a k sestavení globálního transformačního klíče (GTK) pro konverzi ostrovních map, vyhotovených v systémech stabilního katastru, do souvislého zobrazení v S-JTSK.

Je znám jako obětavý a aktivní funkcionář v minulých letech i v současnosti, v řadě odborných společností, například v Českém svazu geodetů a kartografů, České asociaci pro geoinformace, Kartografické společnosti České republiky, Nemoforu a jako člen národního výboru Mezinárodní společnosti zeměměřičů (FIG).

Jeho publikační činnost zahrnuje více než 60 článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících z konferencí a sympozií.

https://www.linkedin.com/in/cada-vaclav-12b343146/