GeoMax Zenith60

Firmy Geomatika

Předběžný program Zlíngeo 2024. Zkušenosti s DTM, měřické práce, monitoring dlouhých konstrukcí

zlingeo2024-f

V pátek 26. ledna 2024 se ve Zlíně uskuteční další setkání zeměměřičů, působících ve Zlínském kraji.

Akce s názvem ZLÍNGEO 2024 bude opět v Centroprojektu (Štefánikova 167, 76001 Zlín).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Organizátoři zaslali redakci Zeměměřiče předběžný program.

Témata referátů na Zlíngeo 2024

 • Přesnosti v obtížných podmínkách při použití GNSS – Michal Martinek, Geotronics Praha
 • Měřické práce při rekonstrukci pražského Průmyslového paláce, přehled metod, jejich přesnosti, limity. Metody použití při DTM ČR, limity, přesnosti – Ing. Petr Jašek, Ph.D., Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník
 • Stavební právo, odpovědi na dotazy k nové právní úpravě – Ing. Bc. Helena Stündlová, vedoucí oddělení stavebně správních řízení na magistrátu města Zlín
  Nebude přednáška, ale odpovědi na dotazy, které můžete zadat přes formulář.
 • Digitální technická mapa z pohledu Zlínského kraje, zaměření a editace ZPS, DTI, výměnný formát – Irena Křeková, Odbor informačních a komunikačních technologií, Zlínský kraj
 • Mapování v rámci katastru nemovitostí, zkušenosti, praxe – Ing. Tomáš Kodýtek, technické sekce Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
 • Práce zeměměřiče v rámci (nejen) DTM ČR. – Ing. Radomír Havlíček, vedoucí oddělení hlavního geodeta dráhy, Správa železnic
 • Vliv prostředí na přesnosti a výsledky měření, monitoring dlouhých konstrukcí, měřítkový faktor na stavbách (liniové stavby a technologie GNSS) – VUT Brno
 • DTM ČR a ŘSD ČR, zkušenosti, problémy, požadavky na zeměměřické práce – Ing. Martina Poláková, ved. oddělení technické podpory provozu, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Změna předpisů, optimalizace bodových polí, měřítkový faktor, izolinie v DSPS, zkušenosti z provádění staveb – Ing. Kamil Alferi, vedoucí oddělení technické podpory ÚV GŘ, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Komora zeměměřičů, aktuality – Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel Asociace podnikatelů v geomatice + zvolený člen předsednictva České komory zeměměřičů

Registrace na setkání Zlíngeo 2024

Přihlásit se na setkání můžete v tomto formuláři.

Zlín ze vzduchu