Přihlásit se zdarma Program březnového setkání Přihlásit se zdarma na březnové setkání

Firmy

Petr Pavelka novým výrobním ředitelem u Hrdličky

Petr Pavelka / Foto archiv společnosti Hrdlička
Petr Pavelka / Foto archiv společnosti Hrdlička

Začátkem ledna 2019 se výrobním ředitelem společnosti Hrdlička stal Ing. Petr Pavelka. Petr Pavelka (37 let) je absolventem geodézie na Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou a oboru inženýrská geodézie na HGF VŠB – TU Ostrava. Po zkušenostech s mapováním a vyhotovováním podkladů pro projekty silničních a železničních staveb a s vyhotovením majetkoprávní dokumentace staveb v SUDOP Praha nastoupil v roce 2011 do firmy Hrdlička, kde pracoval na pozici obchodního zástupce a posléze jako vedoucí pracoviště Česká Lípa, resp. vedoucí regionu Severní Čechy.

Jako výrobní ředitel máte nyní na starosti celý geodetický úsek.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Jaké budou první kroky? Jaké jsou plány a cíle pro nejbližší měsíce?

Měl jsem na starosti dost stavebních projektů, proto chci nejdříve ty zakázky, které jsem koordinoval, dokončit. Mým hlavním cílem je komunikovat se zaměstnanci, pomáhat jim řešit ty nejsložitější úkoly a spolupracovat s obchodním oddělením tak, aby zakázky na pracovištích byly rozloženy rovnoměrně v průběhu celého roku. Chci, aby geodeti odborníci u nás byli spokojeni.

V dnešní době se do geodézie dostávají technologie jako například bezpilotní snímání, laserové skenování, BIM…

Pokud chceme jako firma mezi špičku na trhu patřit i nadále, potřebujeme neustále investovat do nových technologií mapování, podílet se na vývoji moderních metod a být nedílnou součástí asociací a komor.

V současnosti máme několik UAV zařízení, s nimiž snímáme objekty, areály a liniové stavby. Zároveň děláme pozemní laserové skenování a zpracování vektorových objektů. Pracujeme rovněž na vývoji BIM facility management systému a používání BIMu v projektech liniových staveb.

Prostřednictvím Asociace podnikatelů v geomatice, jejímž jsme členem, se snažíme geodézii prosazovat tam, kde se na ni zapomíná.

Geodézie má široký záběr a je v něm aktuálně dost příležitostí. Chystáte zvýšení důrazu na některý typ zakázek?

Ve firmě máme silné a stabilní obchodní oddělení. Zároveň citlivě zakázky rozdělujeme mezi jednotlivá pracoviště tak, aby všichni byli dostatečně vytíženi.

V poslední době jste jistě všichni zaregistrovali větší koncentraci staveb. Díky tomu, že se naše pobočky nacházejí po celé republice, se můžeme soustředit na velké rozvojové zakázky, ale nezapomínáme ani na fyzické osoby, kterým pomáháme s jednoduchými geodetickými úkony.