GeoMax Zenith60

Firmy

Podrobný program letošního setkání zákazníků Gepro a Atlas

setkani-uzivatelu-gepro-atlas-2020-2-f
V druhé polovině září se v Praze uskuteční 29. ročník konference Gepro a Atlas. Jako obvykle se všichni sejdou v hotelu Olšanka.Tato událost představuje jedinečnou příležitost pro profesionály z oblasti GIS a BIM systémů, geodézie a příbuzných disciplín setkat se, sdílet své poznatky a diskutovat o nejnovějších trendech a inovacích v těchto oblastech.

Na konferenci se standardně schází více než tři sta účastníků z různých oblastí veřejného sektoru, průmyslu, stavebnictví a akademické sféry, kteří se zajímají o využití těchto moderních technologií pro zlepšování pracovních procesů a rozhodování. Během dvou dnů se na přednášející na konferenci budou věnovat různým tematickým okruhům, včetně:

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • GIS technologie a nástroje: MISYS a Geoportál GEPRO
  • BIM a IoT: MISYS-SPRÁVA BUDOV
  • Kybernetická bezpečnost
  • Geodézie, katastr nemovitostí a pozemkové úpravy
  • Digitální technická mapa ČR
  • DMT, hydrologie a eroze

První den 20. 9. 2023

KONGRESOVÝ SÁL 10:00 – 12:30 (moderuje Marek Knězů)
– Zahájení Setkání
– Novinky v oblasti pozemkových úprav
– Novinky z oblasti územního plánování
– DTM ČR a problematika zeleně
– DTM ČR a zeleň: standardizace, pasportizace, vlastnictví
– Otevřená data Zeměměřického úřadu
– Kybernetická bezpečnost v produktech GEPRO
– Vývoj ve firmě GEPRO v kostce

SALÓNEK OSTRAVA 10:30 – 12:30 (Seminář ATLAS)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Přestávka na oběd: RESTAURACE 12:30 – 14:00

KONGRESOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 (moderuje Milan Černohorský)
– Novinky systému MISYS verze 16
– Geoportál GEPRO verze 16
– Novinky v pasportech
– Na pasporty Geoportálu s tabletem a GPS
– Stav příprav IS pro úřady územ.plánování a stav.úřady

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 (moderuje Zdeněk Zimmermann)
– Novinky systému PROLAND verze 16
– Obnova operátu na podkladě pozemkových úprav
– PROLAND a vlastnické celky
– Nová metodika protierozní ochrany
– ATLAS: Eroze a Hydrologie

SÁL PRAHA 14:00-15:45 (moderuje Karel Vach)
– Úvod do BIM a datové standardizace
– BIM-SPRÁVA BUDOV, MISYS-SPRÁVA BUDOV
– Facility management, pasportizace a BIM
– Technologie a revize

SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:45 (Seminář ATLAS)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Přestávka na občerstvení: PŘEDSÁLÍ 15:45 – 16:15

KONGRESOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 (moderuje Pavel Čabák)
– S účelovými územními prvky na věčné časy
– Novinky v poskytování dat a služeb ČÚZK
– Geoportál a pasport nájemních smluv
– Aktuální vývoj projektů v oblasti digitalizace ÚP
– BIM

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 (moderuje Tomáš Mandys)
– Novinky KOKEŠ
– První měsíce provozu IS DMVS – platformy DTM krajů
– Využití DMR 5G v předprojektové fázi
– Využití SW Atlas v ZÚ
– Výškopisná data ZABAGED® v Atlasu

SÁL PRAHA 16:15-18:00 (moderuje Karel Vach)
– Digitální dvojče stavby / budovy
– Internet věcí – nový fenomén v informatice
– Tvorba BIM modelu
– MISYS-správa budov – praktické ukázky
– IoT box

SALÓNEK OSTRAVA 16:15 – 18:00 (Seminář ATLAS)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Druhý den 21. 9. 2023

SÁL PRAHA 9:00 – 10:30 (WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO I)
– Inventarizace majetku
– Pasporty a DTM ČR
– Třetí rozměr a DTM ČR

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 9:00 – 10:30 (WORKSHOP KOKEŠ I)
– Zpracování geometrických plánů + rozšíření webových služeb GP
– Novinky, vylepšení, diskuse

VÝSTAVNÍ SÁL 9:00 – 10:30 (WORKSHOP DTM I)
– Editorství – Zákonná povinnost vlastníků věcí
– Evidence majetku
– Věci, které nepodléhají zápisu do KN
– DTM, DSPS, Editorství

SALÓNEK PLZEŇ 9:00 – 10:30 (WORKSHOP PROLAND I)
– Převody jiných právních vztahů
– Kontroly dat

SALÓNEK OSTRAVA 9:00 – 10:30 (WORKSHOP ATLAS I)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

PŘEDSÁLÍ 10:30 – 11:00 (OBČERSTVENÍ)

SÁL PRAHA 11:00 – 12:30 (WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO II)
– Geoportál – novinky
– Pasporty podrobněji – ukázky z praxe
– Pasporty podrobněji – nájemní smlouvy
– Přednosti internetového licencování

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 11:00 – 12:30 (WORKSHOP KOKEŠ II)
– Novinky, konzultace, poradenství
– Převody dat

VÝSTAVNÍ SÁL 11:00 – 12:30 (WORKSHOP DTM II)
– Editorství v užším a širším pojetí
– Zákonný rámec
– Kdo musí mít editora, co by měl editor znát?
– Softwarová podpora pro editorství
– Cesta od CAD přes GIS k BIM

SALÓNEK PLZEŇ 11:00 – 12:30 (WORKSHOP PROLAND II)
– Vlastnické celky
– Plán společných zařízení

SALÓNEK OSTRAVA 11:00 – 12:30 (WORKSHOP ATLAS II)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Přestávka na oběd: RESTAURACE 12:30 – 14:00

SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:30 (WORKSHOP ATLAS III)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

SÁL PRAHA 14:00 – 15:30 (Setkání dealerů)
Samozřejmě, zde je obsah převedený na bullet list:

První den 20.09.2023:

KONGRESOVÝ SÁL 10:00 – 12:30 (moderuje Marek Knězů)
– Zahájení Setkání
– Novinky v oblasti pozemkových úprav
– Novinky z oblasti územního plánování
– DTM ČR a problematika zeleně
– DTM ČR a zeleň: standardizace, pasportizace, vlastnictví
– Otevřená data Zeměměřického úřadu
– Kybernetická bezpečnost v produktech GEPRO
– Vývoj ve firmě GEPRO v kostce

SALÓNEK OSTRAVA 10:30 – 12:30 (Seminář ATLAS)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Přestávka na oběd: RESTAURACE 12:30 – 14:00

KONGRESOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 (moderuje Milan Černohorský)
– Novinky systému MISYS verze 16
– Geoportál GEPRO verze 16
– Novinky v pasportech
– Na pasporty Geoportálu s tabletem a GPS
– Stav příprav IS pro úřady územ.plánování a stav.úřady

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 (moderuje Zdeněk Zimmermann)
– Novinky systému PROLAND verze 16
– Obnova operátu na podkladě pozemkových úprav
– PROLAND a vlastnické celky
– Nová metodika protierozní ochrany
– ATLAS: Eroze a Hydrologie

SÁL PRAHA 14:00-15:45 (moderuje Karel Vach)
– Úvod do BIM a datové standardizace
– BIM-SPRÁVA BUDOV, MISYS-SPRÁVA BUDOV
– Facility management, pasportizace a BIM
– Technologie a revize

SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:45 (Seminář ATLAS)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Přestávka na občerstvení: PŘEDSÁLÍ 15:45 – 16:15

KONGRESOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 (moderuje Pavel Čabák)
– S účelovými územními prvky na věčné časy
– Novinky v poskytování dat a služeb ČÚZK
– Geoportál a pasport nájemních smluv
– Aktuální vývoj projektů v oblasti digitalizace ÚP
– BIM

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 (moderuje Tomáš Mandys)
– Novinky KOKEŠ
– První měsíce provozu IS DMVS – platformy DTM krajů
– Využití DMR 5G v předprojektové fázi
– Využití SW Atlas v ZÚ
– Výškopisná data ZABAGED® v Atlasu

SÁL PRAHA 16:15-18:00 (moderuje Karel Vach)
– Digitální dvojče stavby / budovy
– Internet věcí – nový fenomén v informatice
– Tvorba BIM modelu
– MISYS-správa budov – praktické ukázky
– IoT box

SALÓNEK OSTRAVA 16:15 – 18:00 (Seminář ATLAS)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Druhý den 21.09.2023:

SÁL PRAHA 9:00 – 10:30 (WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO I)
– Inventarizace majetku
– Pasporty a DTM ČR
– Třetí rozměr a DTM ČR

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 9:00 – 10:30 (WORKSHOP KOKEŠ I)
– Zpracování geometrických plánů + rozšíření webových služeb GP
– Novinky, vylepšení, diskuse

VÝSTAVNÍ SÁL 9:00 – 10:30 (WORKSHOP DTM I)
– Editorství – Zákonná povinnost vlastníků věcí
– Evidence majetku
– Věci, které nepodléhají zápisu do KN
– DTM, DSPS, Editorství

SALÓNEK PLZEŇ 9:00 – 10:30 (WORKSHOP PROLAND I)
– Převody jiných právních vztahů
– Kontroly dat

SALÓNEK OSTRAVA 9:00 – 10:30 (WORKSHOP ATLAS I)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

PŘEDSÁLÍ 10:30 – 11:00 (OBČERSTVENÍ)

SÁL PRAHA 11:00 – 12:30 (WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO II)
– Geoportál – novinky
– Pasporty podrobněji – ukázky z praxe
– Pasporty podrobněji – nájemní smlouvy
– Přednosti internetového licencování

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 11:00 – 12:30 (WORKSHOP KOKEŠ II)
– Novinky, konzultace, poradenství
– Př

evody dat

VÝSTAVNÍ SÁL 11:00 – 12:30 (WORKSHOP DTM II)
– Editorství v užším a širším pojetí
– Zákonný rámec
– Kdo musí mít editora, co by měl editor znát?
– Softwarová podpora pro editorství
– Cesta od CAD přes GIS k BIM

SALÓNEK PLZEŇ 11:00 – 12:30 (WORKSHOP PROLAND II)
– Vlastnické celky
– Plán společných zařízení

SALÓNEK OSTRAVA 11:00 – 12:30 (WORKSHOP ATLAS II)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

Přestávka na oběd: RESTAURACE 12:30 – 14:00

SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:30 (WORKSHOP ATLAS III)
– Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
– Konzultace
– Rady a tipy

SÁL PRAHA 14:00 – 15:30 (Setkání dealerů)

Přihlášení na konferenci

Firemní konference má svůj web, na kterém se můžete na akci zaregistrovat.