GeoMax Zenith60

Geomatika

Program konference GIVS 2023, pořadatelem je Česká asociace pro geinformace

konference GIVS 2023

Začátkem května (2. – 3. května) se v Praze koná další ročník konference, známé častěji pod zkratkou GIVS, tedy Geoinformace ve veřejné správě.

První blok konference je zaměřen na téma GeoInfoStrategie, vzdělávání a dopady zavádění BIM v ČR.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Prvním přednášejícím v dopoledním bloku je Jitka Coufalová z Digitální a informační agentury, která představí implementaci projektu GeoInfoStrategie2020+. O vzdělávání v oblasti GIS bude hovořit Jiří Horák z VŠB-TUO společně s Jitkou Coufalovou.

Leoš Svoboda z řešitelského týmu TITSMV112 provede projektem TITSMV112, jehož cílem je zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI.

Petra Smíšková a Adam Dlesk z firmy EuroGV ukážou využívání různých zdrojů prostorových dat při správě budovy.

Marek Knězů a Jan Procházka z firmy GEPRO představí trendy ve zpracování dat s pomocí softwaru MISYS. Na závěr dopoledního bloku ukáže Vladimír Špaček (Hexagon, Intergraph CS) správu územního modelu ve 3D.

Po polední přestávce následuje druhý blok přednášek, nazvaný DMVS, DTM krajů I.

Zde se dozvíte o metodických a ontologických základech DTM krajů od Jiřího Čtyrokého z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Ireny Křekové ze Zlínského kraje. Jiří Čtyroký nás také seznámí s tím, co se při přípravě DTM krajů povedlo. Jiří Formánek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ukáže kroky vedoucí ke spuštění IS DMVS a krajských IS DTM.

Václav Šafář z VŠB-TUO představí metody hromadného sběru dat v tvorbě digitálních technických map.

Druhý den konference je věnován pořizování dat pro aplikaci pasportizačního systému PASPORT DI obec BASIC a na sdílení dat mezi různými systémy, včetně systému správy železnic. Na téma práce s daty DTM ČR, KN a RÚIAN hovořil Jan Ausberger z firmy Arcdata Praha.

Po přestávce je program opět zaměřen na téma DMVS a DTM krajů, tentokrát s římskou dvojkou.

Prezentace jsou zaměřeny na konkrétní nasazení digitálních modelů reliéfu v praxi, například při popisu železničních drah nebo v územním plánování. Zástupci VŠB-TUO, Georeal, Správy železnic a Zlínského kraje představí své projekty.

Součástí letošní konference je také vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost. Výsledky budou představeny druhý den konference 3. 5. 2023 v době od 13:00 do 15:00 v sále 418. Vstup na vyhlášení je zdarma.

Program konference GIVS 2023

První den úterý 2. května 2023

09:45 – 10:50 Registrace

10:50 – 11:00 Zahájení konference (Karel Janečka, CAGI)

11:00 – 13:00 GeoInfoStrategie; Vzdělávání; Dopady zavádění BIM v ČR

 • Implementace GeoInfoStrategie2020+ – Jitka Coufalová, Digitální a informační agentura
 • Vzdělávání v GIS – Jiří Horák, VŠB-TUO, Jitka Coufalová, Digitální a informační agentura
 • Prezentace projektu TITSMV112 – Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI – Modelování vystavěného prostředí – Leoš Svoboda + řešitelský tým TITSMV112
 • Využití různých zdrojů prostorových dat při procesech správy budovy – Petra Smíšková, Adam Dlesk, EuroGV
 • MISYS – trendy ve zpracování dat – Marek Knězů, Jan Procházka, GEPRO
 • 3D model území a jeho správa – Vladimír Špaček, Intergraph CS

13:00 – 14:00 Oběd (klub Lávka)

14:00 – 16:00 DMVS, DTM krajů I.

 • Co se při přípravě DTM krajů povedlo! – Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Metodické a ontologické základy DTM krajů – Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Irena Křeková, Zlínský kraj
 • Kroky vedoucí ke spuštění IS DMVS a krajských IS DTM – Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Digitální technická mapa ČR – Petr Doubrava, Karel Houf, GEPRO
 • Metody hromadného sběru dat v tvorbě DTM – Václav Šafář, VŠB-TUO

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 18:30 DMVS, DTM krajů II.

 • DTM LK – transformace účelové mapy povrchové situace ÚMPS do ZPS, odvozování ZPS DI pro pasportizační systém PASPORT DI obec BASIC – Karel Vondráček, GEOREAL
 • DTM LK – pořízení dat DI pro aplikaci PASPORT DI obec BASIC včetně dopravního grafu pozemních komunikací – Radovan Prokeš, CEDA
 • DTM LK – sdílení dat DI s DTM SŽ – Veronika Vybíralová, Správa železnic
 • DTM ZK – nový pohled na DTM s návazností na dlouholeté zkušenosti a dobrou spolupráci s uživateli a tvůrci DTM – Irena Křeková, Zlínský kraj
 • K vybraným aspektům popisu železničních drah ve správě SŽ s využitím Digitální technické mapy železnice jako specializovaného nástroje DTM ČR – Robert Číhal, VŠB-TUO
 • Nástroje pro práci s daty DTM ČR, KN a RÚIAN – Jan Ausberger, ARCDATA PRAHA

19:00 – 23:30 Společenský večer (klub Lávka)

Druhý den středa 3. května 2023

9:45 – 12:00 Významné projekty veřejné správy; Inovace a technologické novinky v GIS

 • Ohlédnutí za čtvrtstoletím existence CAGI – Eva Pauknerová, CAGI
 • Organizační a technické zabezpečení tvorby jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci Národní infrastruktury pro prostorové informace – Petr Rapant, VŠB-TUO
 • Novinky z oblasti poskytování dat ČÚZK – Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Změny v produktech Zeměměřického úřadu a v jejich poskytování uživatelům v roce 2023 – Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad
 • Moderní metody měření pro DTM kraje – Pavel Bozděch, Ondřej Váňa, 3gon Positioning
 • Využití nástroje analýz viditelnosti v GIS pro hodnocení pohledových horizontů – Lenka Janošíková, Jan Caha, Mendelova univerzita v Brně

12:00 – 12:15 Zakončení konference

Konference má své stránky na webu České asociace pro geoinformace.