GeoMax Zenith60

Geomatika DTM ČR Technika

Lidaretto umožňuje geodetům udělat svoji práci rychleji, říká Erik Frohmann, tvůrce univerzálního skenovacího systému

geotech-erik-frohmann-lidaretto-rozhovor

Na základě svých vlastních zkušeností s měřením v terénu začala firma Geotech Bratislava před lety vyvíjet svůj vlastní skener Lidaretto. Ten má v sobě nejmodernější a nejpřesnější součástky, které jsou na trhu. Díky tomu má Lidaretto geodetickou přesnost. Dnes systém používají také čeští geodeti.

A slova „lidar“ se lekat nemusíte – je to korektní název pro laserový skener.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Erik Frohmann, spolumajitel firmy a hlavní vývojář Lidaretta, přijede začátkem června do České republiky. Budete-li tedy mít 2. června chvíli času, tak se zkuste zastavit na jejich prezentačním dni (přihláška, vstup zdarma).

K čemu geodeti nejčastěji používají Lidaretto? Máte zákazníky v České republice?

Obvykle to začíná tím, že geodetická firma získá zakázku většího rozsahu, např. mapování ulic, kde očekává rychlou návratnost investice do Lidaretta. Na takové zakázce získá zkušenosti s používáním Lidaretta a následně zjistí, že jej může úspěšně používat i na menších zakázkách, které může realizovat rychleji, než kdyby používala tradiční nástroje. Zde se projevuje výjimečnost použití Lidaretta na různých platformách, tj. na autě, na batohu, na dronu atd.

V České republice máme několik zákazníků, kteří Lidaretto pravidelně používají. Vidím, že se naučili využívat vysokou univerzálnost Lidaretta pro různé typy geodetických prací. Máme také slovenské uživatele, kteří s Lidarettem naskenovali již mnoho projektů v České republice.

Jaký nejzajímavější případ z praxe byste ukázal?

Kromě „tradičních“ typů skenovaných objektů vím od našich zákazníků, že Lidaretto použili pro skenování areálu vodních sportů z dronu, skenovali autem závodní okruh. Z dronu nebo z batohu se běžně skenují lyžařské sjezdovky a trasy.

Lidaretto už také skenovalo letištní dráhy nebo bylo nasazeno v technologickém areálu plynařské společnosti.

Lidaretto má podle technické specifikace úžasnou přesnost. Jak jste jí dosáhli?

Několik z nás v naší společnosti má geodetické vzdělání. Prodáváme geodetické vybavení již řadu let, takže víme, že přesnost je pro geodety velmi důležitá při rozhodování, do jakého přístroje investovat.

Pro Lidaretto deklarujeme dosažitelnou geodetickou přesnost, tj. do 5 cm v absolutní hodnotě, např. v souřadnicích S-JTSK. Celková přesnost je dána přesností jednotlivých technologií, které jsou v něm integrovány, tj. dálková přesnost lidarového modulu, přesnost určení polohy pomocí GNSS, přesnost orientace daná výkonem IMU (inerciální jednotky).

V našem systému Lidaretto jsme si už na začátku řekli, že nebudeme dělat kompromisy. Proto do něj integrujeme ty nejpřesnější technologie, které jsou na trhu v současnosti k dispozici. To se tak projevuje ve výsledné vysoké přesnosti.

Pro dosažení nejvyšší přesnosti je samozřejmě nutné dodržovat správné pracovní postupy. To naše zákazníky naučíme na školení, kde jim ukážeme, jak Lidaretto správně používat.

Přesnost lze ještě zvýšit vyvážením naskenovaných dat pomocí kontrolních (spojovacích) bodů a pak už jen záleží na tom, jak přesně jsou tyto body určeny a výsledky z Lidaretto mohou být stejně přesné.

Jakou formu nasazení zákazníci preferují? Na dronu?

Celosvětově vidím, že o skenování pomocí lidaru se nejprve zajímali uživatelé dronů, kteří začínali s fotogrammetrií, a když narazili na její limity, začali se zajímat o lidar. To byli naši první zákazníci. Zpravidla to ani nebyli geodeti, ale mladé firmy s pozitivním vztahem k novým technologiím, které začaly přijímat zakázky geodetického typu.

Klasičtí geodeti se v posledních letech o Lidaretto zajímají stále více, když vidí, že mít takový nástroj znamená možnost udělat svoji práci rychleji, a tedy levněji než jiná firma.

Ne každá geodetická firma má zkušenosti a oprávnění k provádění leteckých prací s dronem. Proto se použití Lidaretta na autě nebo s batohem ukazuje jako nejjednodušší způsob, jak jej začít používat již po krátkém zaškolení.

Co si bude možné na vašem prezentačním dni v Senohrabech naživo vyzkoušet?

Na akci 2. června budeme mít k dispozici všechny standardní systémy Lidaretto, tedy systém pro auto, batoh i dron. Budeme mít také naskenovaná data z různých typů zakázek, na kterých ukážeme kompletní pracovní postup od jejich sběru v terénu, přes zpracování až po vytvoření finálních produktů.

Chtěli bychom geodetům ukázat, že Lidaretto jim díky své univerzálnosti může pomoci v řadě jejich projektů, v nichž potřebují rychle a přesně získat velké množství dat.