GeoMax Zenith60

Geomatika

Ředitelství silnic a dálnic přechází v bodových polích (PPK-BOD) do další fáze výzkumu

vfze-vymenny-format-zaborovy-elaborat-c3-rsd-ze

Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v oblasti bodových polí (PPK-BOD) přechází do další fáze výzkumu. V následujících pěti letech chce sledovat vliv agresivního prostředí v okolí komunikací na různé druhy materiálů, z kterých jsou zhotoveny ochranné tyče, i na materiály a provedení informačních tabulek.

Kvalita i provedení signalizací bodových polí se různí, není sjednocena a vliv počasí i údržby je na signalizacích viditelný. Projekt, vedený ŘSD ČR, očekává jasné odpovědi, tj. klady i zápory provedení včetně jednoznačných výsledků na vhodnost jednotlivých materiálů, které jsou v současnosti na trhu nabízeny.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V první části výzkumu se tým, který vedou Pavel Dvořák a Ing. Kamil Alferi, bude věnovat návrhu a projektu sledování, místu sledování a nabídkám jednotlivých provedení signalizací ze současného trhu.

ŘSD ČR z toho důvodu oslovuje k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu.

První, textová část bude obsahovat popis návrhu provedení sledování, návrh místa pro sledování po celou dobu výzkumu včetně popisu jednotlivých způsobů signalizace využité v druhé části. Druhá část bude ocenění obdrženého soupisu prací včetně doplnění o navržené signalizace formou nabídky.

Komise následně vybere z navržených řešení to nejvhodnější a s jeho dodavatelem následně povede jednání k uzavření smluvního vztahu.

Pozn. red.: Předchozí řádky nejsou předběžnou tržní konzultací dle zákona o veřejných zakázkách, jde pouze o informaci k probíhajícím aktivitám ŘSD ČR.