GeoMax Zenith60

Katastr

Aktualizováno: Revize v souvislosti s geometrickými plány. Pozvánka na seminář ČSGK

V pátek 23. října 2020 se v Praze na Novotného lávce (kongresový sál č. 319, Novotného lávka 5, Praze 1) uskuteční odborný seminář, věnovaný revizím katastru nemovitostí. Akci s názvem Revize v souvislosti s geometrickými plány pořádá Český svaz geodetů a kartografů.

Aktualizováno 23. 9.: Rada svazu rozhodla, že vzhledem k situaci s covid-19 se seminář nakonec konat nebude a bude přesunut na jaro 2021.

Program semináře Revize v souvislosti s geometrickými plány

I. blok 9:30 až 10:45 hod.

1. Zahájení a úvod – Ing. Václav Šanda, ČSGK

2. Revize v souvislosti s geometrickými plány, praktické ukázkyIng. Pavel Doubek, ČÚZK

Přestávka na kávu 10:45 – 11:00

II. blok 11:00 až 12:15 hod

3. Stavba podle stavebního zákona, hlavní stavba a vedlejší stavba a jejich zobrazení v katastrální mapě, drobná stavba, přidělování čísel
popisných a eviden
čních budovám, změ
ny druhu pozemku – Ing. Květa Olivová, ČÚZK

4. Mobilní laserscanningIng. Bohumil Kouřim, Geovap

Polední přestávka 12:15 až 12:30 hod

III. blok: 12:30 až 14:00 hod

5. Ověření použití dronů v katastruIng. Radek Jožák, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

6. Nová koncepce rozvoje zeměměřictví v létech 2021 až 2025Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad

7. Moderovaná diskuse a odpovědi na dotazy

Přihláška na seminář

Na seminář se můžete hlásit na webu ČSGK.

Uzávěrka přihlášek: 21. 10. 2020

Uzávěrka plateb převodem je 21. 10. 2020. Platby v hotovosti nejsou možné.