GeoMax Zenith60

GNSS Geodézie Katastr

Program 25. semináře Družicové metody v geodézii a katastru

druzicove-metody-v-geodezii-a-katastru-vut-brno-2020

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 25. ročník pravidelného semináře, zaměřeného na využívání družicových metod v praxi. Akce se uskuteční 2. února v Brně.

Program semináře je tradičně zaměřen především na

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
  • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
  • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
  • vývoj družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií,
  • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
  • využití v geomatice a geodynamice,
  • zkušenosti v katastru.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.

Součástí semináře bude miniveletrh firem, které prodávají měřickou techniku a software pro geodety.

Předběžný program semináře

9:30 – Úvod
9:40 – Drosčák Branislav, Bublavý Ján: Novinky z oblasti poskytovania údajov o bodoch GZ a rezortnej transformačnej služby na Slovensku
10:00 – Řezníček Jan: Současné činnosti Zeměměřického úřadu při správě geodetických základů
10:20 – Taraba Pavel: GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v roce 2022 a jejich naplnění

11:00 – Švábenský Otakar, Pospíšil Lubomil, Weigel Josef: 30 let geodynamického výzkumu na území Severní Moravy
11:20 – Šugar Daniel, Blagus Luka, Bačič Željko: Assesment of CROPOS GNSS Stations Stability after the Petrinja 2020-2021 Earthquake Series
11:40 – Pitoňák Martin a kol.: Validácia gridov gravitačných gradientov pomocou výškových anomálií v Nórsku, Česku a na Slovensku
12:00 – Vystoupení firem (Geoobchod, Gefos, Geopen, Geotronics Praha, 3gon Positioning a další)

13:10 – Šprlák Michal, Han Shin-Chan, Pitoňák Martin, Novák Pavel: Merania družicovej misie GRAIL a senzoru LOLA riešia otázku konvergencie/divergencie analytického pokračovania vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií
13:30 – Smolík Karol, Ferianc Martin, Butkovská Simona: Test RTK merania na nejbližšiu referenčnú stanicu v službe SKPOS
13:50 – Nosek Jakub a kol.: Problematika PPP
14:10 – Gerhátová Lubomíra: Spracovanie korelovaných meraní
14:30 – Marcin Mikoś, Kamil Kazmierski, Krzysztof Sośnica: Quality of Multi-GNSS Precise Point Positioning Using Stochastic Modeling of the Clock Parameter
14:45 – Grzegorz Marut, Emilia Biczel: Quality Analysis of Low-cost Multi-band GNSS Receivers and Antennas

Předpokládaný konec semináře organizátoři plánují na 15:30 hod.

Přihláška na seminář

Na akci se můžete registrovat přímo na webu semináře.