Katastr

Katastrální vyhláška se mění. Záznam semináře a komentovaná vyhláška (aktualizováno)

novela-katastralni-vyhlasky-online-seminar

ČÚZK na svém webu 6. prosince oznámil, že dne 23. 11. byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2023.

Přednášejícím na webináři byl Ing. Jan Pěčonka, HD GEO s.r.o., člen Asociace podnikatelů v geomatice (APG).
APG měla v rámci pracovní skupiny Katastr nemovitostí přímou příležitost připomínkovat návrh vyhlášky o katastru nemovitostí.

Ing. Pěčonka pro vás přichystal přehled změn a novinek, které se v novele od nového roku objeví.

Pokud se vás tedy vyhláška pracovně týká, na webináři jste se dozvěděli dozvědět vše důležité a podstatné, co se od ledna s novelou změní. Prostor samozřejmě bude také na vaše dotazy.

K dispozici je nyní záznam webináře a publikace s kompletním komentovaným zněním a vyznačením změn v katastrální vyhlášce.