GeoMax Zenith60

Geomatika

Setkání geodetů Jihočeského kraje

apg-kveten-2022-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje-z

Asociace podnikatelů v geomatice (APG) ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích zvou na 9. setkání geodetů Jihočeského kraje.

Seminář se koná v úterý 24. května 2022 v Českých Budějovicích v přednáškové aule E1 Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE ČB) (Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Parkování je zajištěno v areálu VŠTE ČB.

Dopolední blok

 • Přivítání za VŠTE ČB – Ing. Stehel, MBA, Ph.D. (VŠTE ČB)
 • Zahájení semináře – Ing. Vrána (KÚ JČK), Ing. Cibulka (APG)
 • Novela zeměměřického zákona a jeho prováděcích předpisů – Ing. Bc. Kmínek (ČÚZK)
 • Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav – Ing. Tomášek (ZKI)
 • GP pro vymezení rozsahu VB k části pozemku na podkladě DSPS – Ing. Horová (ZKI)
 • Dotazy, diskuse, náměty na spolupráci – Ing. Šinkner, MBA (APG, TKP geo)

Odpolední blok

 • Asociace podnikatelů v geomatice, pracovní skupiny Ing. Cibulka, Ing. Šinkner, Ing. Plavec (všichni APG)
 • DTM ČR – účel, zavedení do praxe, IS DMVS – Ing. Čtyroký (IPR Praha), Ing. Starčevský (APG)
 • DTM ČR z pohledu veřejného zadavatele – Ing. Vačkářová (Krajský úřad Jihočeského kraje)
 • DTM ČR z pohledu zpracovatele – Ing. Starčevský (APG)
 • Digitalizace stavebního řízení, BIM – Ing. Tureček (APG), Ing. Floriánek (APG)
 • Zodpovězení dotazů, náměty na příští setkání – všichni
 • Závěr – Ing. Šinkner, MBA (APG, TKP geo)

Oficiální pozvánka (PDF do redakce přišlo dne 18. května).