GeoMax Zenith60

Firmy Geomatika

Záznam webináře APG o letecké fotogrammetrii

primis-letecke-snimkovani-2-f

Asociace podnikatelů v geomatice uspořádala 21. března webinář, zaměřený na leteckou fotogrammetrii.

Tato metoda hromadného sběru dat je totiž zajímavá v souvislosti s připravovanou Digitální technickou mapou ČR, kdy bude potřeba v krátkém časovém období mít a udržovat geodata pro celé území.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Se svým referátem vystoupili Jiří Šíma, Petr Dušánek (Zeměměřický úřad), Karel Vondráček (Georeal), Zdeněk Klusoň (Primis) a Jakub Karas (UpVision).

Pokud jste webinář nestihli on-line, tak se můžete podívat na záznam.