Pozemkové úpravy

Soutěž Žít krajinou

Státní pozemkový úřad zve do dvanáctého ročníku soutěže Žít krajinou.

Státní pozemkový úřad pořádá dvanáctý ročník soutěže Žít krajinou. Pořadatelé soutěže chtějí ocenit a představit veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení jako jsou biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení prestiže oboru.

Kdo se může přihlásit

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci

  • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu,
  • projektant, resp. projekční firma pozemkových úprav,
  • autor realizačního projektu společného zařízení,
  • realizační firma společného zařízení,
  • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Dvě soutěžní kategorie

Soutěží se ve dvou kategoriích:

  • Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)
  • Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

V každé kategorii budou udělena první tři místa, dále ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Do kdy se můžete přihlásit

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. října 2018 na webu www.soutezzitkrajinou.cz

Odkaz: www.soutezzitkrajinou.cz

ID článku (původní web): 5084