GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Ohrožené pozemkové úpravy. Asociace zaslaly otevřený dopis řediteli SPÚ

zakon-pozemkove-upravy-novela-2020-feat

Tři asociace, které se zabývají pozemkovými úpravami, píší otevřený dopis řediteli Státního pozemkového úřadu. V dopise Martina Vrbu vyzývají, aby se zasadil o implementaci inflační doložky do již uzavřených smluv o dílo, a aby programovým prohlášením vlády přislíbené finanční prostředky ve výši minimálně tří miliard korun byly pro letošní rok v rozpočtu alokovány pro pozemkové úpravy v plné výši a použity v prvé řadě na pokrytí vícenákladů vzniklých implementací inflační doložky do uzavřených smluv.

Dopis poslali RNDr. Josef Glos, předseda Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách, Ing. Lubor Pekarský, předseda dozorčí rady a vedoucí pracovní skupiny Pozemkové úpravy Asociace podnikatelů v geomatice, a Ing. Michal Pochop, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Dopis řediteli SPÚ

Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov

V Praze 25. července 2022

Věc: Zánik oboru pozemkových úprav

Vážený pane ústřední řediteli,

naše profesní asociace sdružující zpracovatele návrhů pozemkových úprav se na Vás obrací s tímto společným otevřeným dopisem. Od počátku letošního roku Vás na společných jednáních v rámci
koordinační skupiny upozorňujeme na bezprostřední existenční ohrožení celého oboru pozemkových úprav.

Současná ekonomická situace firem ovlivněná COVID 19, válkou na Ukrajině a z toho vyplývající inflací ve výši nad 15 % dostává nás zpracovatele do neřešitelné pozice. Jak víte, naše zakázky na zpracování návrhů pozemkových úprav jsou dlouhodobé a trvají 5 i více let. Uzavřené Smlouvy o dílo takovýto nákladový růst nemohly objektivně předjímat v okamžiku činění nabídky do veřejného tendru a ani v okamžiku uzavírání Smlouvy o dílo. Bez implementace inflační doložky formou dodatků do existujících Smluv o dílo řada projekčních firem nebude schopna plnit své závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, finančnímu úřadu či dalším věřitelům. Důsledkem budou úpadky společností, insolvenční řízení, konkurzy a následná likvidace společností. Odborníci projektující pozemkové úpravy odejdou z oboru a návrhy pozemkových úprav zůstanou nedokončeny!

Státní pozemkový úřad bohužel svými postoji a přístupem k řešení problémů tento neutěšený stav dále prohlubuje. Vaše neochota zavést inflační doložku do uzavřených Smluv o dílo nás zaráží. Jako zodpovědný hospodář byste si měl být vědom, že tato neústupnost přinese společnosti v oblasti ochrany krajiny České republiky značné, dlouhodobé a mnohdy obtížně napravitelné škody. Tento postup považujeme přímo za likvidaci oboru pozemkových úprav.

Vyzýváme Vás jako profesionála, zodpovědného za současný i budoucí vývoj situace v pozemkových úpravách, abyste se zasadil o implementaci inflační doložky do uzavřených Smluv o dílo a dále o to, aby programovým prohlášením vlády přislíbené finanční prostředky ve výši minimálně 3 mld. Kč byly pro letošní rok v rozpočtu alokovány pro pozemkové úpravy v plné výši a použity v prvé řadě na pokrytí vícenákladů vzniklých implementací inflační doložky do uzavřených Smluv o dílo.

Pozemkové úpravy v českých zemích mají dlouhodobou tradici, již od dob Rakouské monarchie přispívají k racionálnímu hospodaření v krajině a jejímu zvelebení. Bohužel často jsou rukojmím politických a hospodářských poměrů v zemi. Věříme, že novodobé pozemkové úpravy, jejichž proces byl po změně režimu definován zákonem č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a které zásadním způsobem přispívají ke kultivaci krajiny a plnění celospolečenské poptávky na zavedení opatření v souvislosti s klimatickými změnami, se nám společnými silami podaří zachránit.

zdroj APG