Nezařazené

Staré mapy Království českého

Výstava originálních, převážně tištěných bohemikálních map od 16. do 19. století ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Vystavený soubor map ze sbírkového fondu Regionálního muzea v Českém Krumlově je výběrem z podsbírky kartografie, obsahující v současné době 150 položek, převážně tištěných bohemikálních map od 16. do 19. století.

Na mapách je zachycen vývoj zobrazení samostatného území Čech, popřípadě zemí Koruny české, v některých případech i v širším geografickém kontextu sousedních zemí nebo zemí střední Evropy. Vzhledem k nedostupnosti nejstarších originálních předloh, dochovaných pouze v ojedinělých exemplářích (mapy Mikuláše Klaudiána z roku 1517, Johanna Crigingera z roku 1568 a Paula Aretina z Ehrenfeldu z roku 1619), jsou ve sbírce zastoupeny jejich dobové deriváty z tiskařských manufaktur nejproslulejších evropských tvůrců map – především holandských, anglických, francouzských, německých a italských.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Bohemikální kartografie v 18. století vycházela téměř bez výjimky z monumentální mapy Čech Johanna Christopha Müllera, vydané s vročením 1720, později i z výsledků katastrálního a vojenského mapování. Staré mapy nejsou pouhými šablonami zobrazení terénu a věcným dokladem topografických znalostí a zeměměřičské dovednosti dané doby, ale především mimořádně bohatým zdrojem informací o historickém vývoji v celé škále jeho souvislostí. Nedílnou součást starých map tvoří i jejich výtvarná dekorace, povyšující mnohé z nich na obdivuhodná umělecká díla.

Otevírací doba výstavy: 4. května – 26. srpna 2018 (út – ne, svátky 9:00 – 17:30).

Vstupné – základní: 25 Kč / snížené: 15 Kč/ rodinné: 55 Kč.

Odkaz: www.muzeumcb.cz/program/vystavy/stare-mapy-kralovstvi-ceskeho.html

ID článku (původní web): 5066

Autor textu: Na výstavu zve Kateřina Havrdová (a redakce)