Unicorn GIS Day - 14. 6. 2022

Nezařazené

Výsledky 11. ročníku soutěže Žít krajinou

Soutěž, která se v minulosti nazývala Společné zařízení roku, se letos nově začleňuje do společného projektu ministerstev životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje – Cena české krajiny. Akci pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Dne 3. května 2018 se v prostorech Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Žít krajinou. Soutěž, která se v minulosti nazývala Společné zařízení roku, se letos nově začleňuje do společného projektu ministerstev životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje – Cena české krajiny. Akci pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Společná zařízení byla odbornou komisí letos poprvé hodnocena pouze ve dvou kategoriích – Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části.
Pod pojmem „společné zařízení“ si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysázené prvky zeleně.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2006 pod názvem „Společné zařízení roku“. Pod tímto názvem bylo vyhlášeno celkem 10 soutěžních ročníků.
www.soutezzitkrajinou.cz
Společná zařízení realizovaná v pozemkových úpravách mají pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam postupně roste v důsledku negativních dopadů klimatických změn. Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby jsou prevencí povodní i sucha.

Výsledky 11. ročníku soutěže Společné zařízení roku

Kategorie Vítězný projekt
Zelená a dopravní infrastruktura Polní cesta s biokoridorem v k.ú. Rašovice, okres Kutná Hora
Tvorba a ochrana krajiny Polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v k.ú. Čelčice, okres Prostějov
Cena Státního pozemkového úřadu Polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v k.ú. Čelčice, okres Prostějov
Cena veřejnosti Biocentrum s vodní plochou a biokoridor v k.ú. Choťovice, okres Kolín

 

Počet hodnocených projektů v jednotlivých kategoriích

Zelená a dopravní infrastruktura 27
Tvorba a ochrana krajiny 11
Celkem hodnocených projektů 38

Výsledky na www.soutezzitkrajinou.cz

Odkaz: www.soutezzitkrajinou.cz

ID článku (původní web): 5067

Autor textu: (a redakce)