GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Diagnostika vozovek v Jihočeském kraji

verejna-zakazka-rsd-cr

Jihočeský kraj vypsal veřejnou zakázku s názvem „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“.

Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení diagnostického průzkumu vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací včetně příloh. Jedná se celkem o 78,678 km silnic.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

zakazka-silnice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Datum zahájení zadávacího řízení: 07.11.2019
Lhůta pro podání nabídek na profilu: 19.11.2019 11:00

Předpokládaná cena zakázky: 2 998 040 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky