GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 3,89 mil. Kč – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti

soutez-zit-krajinou-pozemkove-upravy-feat

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čenkov u Třešti, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Čenkov u Třešti 517 hektarů (z toho plocha řešeného území dle §2 zák. 139/2002 Sb. činí 425 hektarů, plocha neřešeného území dle §2 zák. 139/2002 Sb. činí 92 ha).

  • Datum zahájení: 06.05.2020
    Nabídku podat do: 15.06.2020 09:00
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina

Stránka zakázky

Personální inzerce na webu Zeměměřiče