GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 3,0 mil. Kč – komplexní pozemkové úpravy Odunec

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Odunec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Odunec, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Odunec 434 ha.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Datum zahájení: 14.05.2020
  • Nabídku podat do: 03.06.2020 09:00
  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 038 000 Kč bez DPH
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina

Stránka veřejné zakázky