Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

Nezařazené

XXXXXIX. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

se koná 28. 11. 2018 v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na tradiční seminář – XXXIX. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze.

Sympozium se koná 28. 11. 2018 v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7.

Pokud máte vhodné téma a chcete vystoupit s příspěvkem, prosím o vyplnění a zaslání přihlášky do 20. 10. 2018.

Prosím o šíření informace o konání sympozia dalším zájemcům o zeměměřickou problematiku.

Těším se na Vaši účast a další spolupráci.

S pozdravem
Antonín Švejda

__________________________

Ing. Antonín Švejda

vedoucí odd. exaktních věd

Národní technické muzeum

Kostelní 42

170 78 Praha 7

tel.: 220 399 206

777 710 808

e-mail: antonin.svejda(*)ntm.cz

Odkaz:

ID článku (původní web): 5078

Autor textu: (a redakce)