GeoMax Zenith60

Geodézie Česká komora zeměměřičů

Česká komora zeměměřičů postupuje do druhého čtení

poslanecka-snemovna-novela-zememerickeho-zakona

Zemědělský výbor PSP ČR na svém zasedání 4. října 20222 rozhodl 11 hlasy z 13 přítomných poslanců doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválení pozměňovacího návrhu Asociace podnikatelů v geomatice k zákonu o zeměměřictví, kterým by se ustanovila Česká komora zeměměřičů.

Návrh asociace podpořila řada organizací: Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká asociace pro geoinformace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železnic. Souhlasné stanovisko k návrhu dalo Ministerstvo pro místní rozvoj, neutrální stanovisko poskytlo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Novela zákona o zeměměřictví se po tomto doporučení zemědělského výbou posunuje do druhého čtení.

V programu třinácté schůze zemědělského výboru je budoucí Česká komora zeměměřičů vedena jako

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 163) – doprojednání