GeoMax Zenith60

Geodézie Kartografie

Mechanické kalkulačky či rekonstrukce slunečních hodin. 42. sympozium z dějin geodézie a kartografie má zajímavý program

42-sympozium-gak-kalkulacka-nisa-archiv-ntm

Mechanické kalkulačky či rekonstrukce slunečních hodin. Podívejte se do celého programu 42. sympozia z dějin geodézie a kartografie

Antonín Švejda z Národního technického muzea pořádá 42. sympozium z dějin geodézie a kartografie.
Akce se uskuteční 30. listopadu 2022 v Praze.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Do programu letošního sympozia jsou následující referáty

 • Vltava – proměny historické krajiny – Jiří Cajthaml, Tomáš Janata, Jiří Krejčí
 • Zkušební tisky starých map a jejich význam pro rekonstrukci ryteckých postupů na příkladu Fabriciovy mapy Moravy (1569) – Josef Chrást
 • B. Kočího Kapesní atlas zeměpisný – Irena Švehlová, Miroslav Mikšovský
 • Čeští tvůrci astronomických map mezinárodního významu v době po roce 1945 – Martin Šolc
 • České glóby 1. poloviny 20. století – Eva Novotná
 • Lokality Kutniky a Bobyli na mapách Karte des westlichen Russlands v Lotyšsku – Jan Ratiborský
 • Rekonstrukce slunečních hodin v Břevnovském klášteře a na Malostranském náměstí v Praze – Zdislav Šíma
 • Jan Marek – triangulátor a matematik – Josef Weigel
 • Úhlové jednotky měřických přístrojů a jejich dělení – Pavel Hánek, Pavel Hánek ml.
 • Cesta československé geodézie k účasti v mezinárodní vědecké spolupráci a členství v MUGG – Petr Holota
 • Fotogrammetrie v roce 2022 – Jiří Šíma
 • Alois Procházka a jeho působení ve firmě Srb & Štys – David Procházka
 • Expozícia geodézie a kartografie Slovenského technického múzea v Košiciach – Pavol Takáč
 • Mechanické kalkulačky Mira a Nisa – Stanislav Dvořák, Antonín Švejda
 • Československá logaritmická pravítka pro geodety – Zdeněk Šustr
 • Odkrytí a přenesení pozice zrušeného TB I. řádu JTSK č. 771 Olomouc na kostele sv. Mořice – Pavel Taraba

program-42-sympozium-z-dejin-geodezie-a-kartografie-2022