GeoMax Zenith60

DTM ČR

Co je verifikační registr DMVS, kde a kdy se do něj přihlásit

dtm-cr-digitalni-technicka-mapa

Verifikační registr DMVS slouží ke shromáždění kontaktů na vlastníky, správce a provozovatele (VSP) dopravní a technické infrastruktury (DTI), které ČÚZK dle bodu 3 přechodného ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (zeměměřický zákon), vyzve k registraci do Registru subjektů DMVS po jeho zprovoznění v termínu od 1. 1. 2023.

ČÚZK postupně v několika vlnách rozeslal žádosti o registraci obcím a právnickým osobám, u nichž na základě jiných evidencí dovodil, že by mohly být vlastníky, správci nebo provozovateli DTI.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Pro registraci dalších subjektů (právnických i fyzických), které se považují za VSP DTI, je k dispozici registrační formulář na webu ČÚZK.

Registrace subjektů

Český úřad zeměměřický a katastrální na svém webu upozornil, že možnost registrace subjektů do Verifikačního registru DMVS končí ke dni 30. 4. 2023.

Subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli dopravní a technické infrastruktury a do výše uvedeného termínu se nezaregistrují, nebudou vyzvány k registraci do Registru subjektů DMVS formou výzvy, ale budou se moci registrovat přímo po spuštění IS DMVS.

Předpokládaný termín spuštění Registru subjektů DMVS je s ohledem na odklad účinnosti zákona č. 47/2020 Sb. posunut na červen 2023.