GeoMax Zenith60

DTM ČR

Schválená dokumentace JVF DTM 1.4.3

dtm-cr-digitalni-technicka-mapa

Český úřad zeměměřický a katastrální informoval, že dne 22. listopadu 2023 byla Koordinační radou správců DMVS a DTM schválena dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.3.

Oproti návrhu došlo v jednotlivých součástech k několika drobným úpravám, úřad tedy doporučuje vycházet ze schváleného stavu dokumentace.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Dříve ČÚZK informoval, že s nasazením této verze dokumentace na produkční prostředí se počítá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024. Přesnější termín bude teprve upřesněn.

Přehled změn JVF DTM ve verzi 1.4.3 dokument ve formátu PDF
přílohy:

Struktura výměnného formátu JVF DTM verze 1.4.3 dokument ve formátu PDF
XSD pro verzi 1.4.3 archiv ve formátu ZIP
Přehled změn v opravě XSD a popisů JVF 1.4.3 k 16.11.2023 dokument ve formátu PDF