GeoMax Zenith60

DTM ČR

Digitální technická mapa ČR a DMVS: aktuální dění v květnu 2021

digitalni-technicka-mapa-cr-feat-4

V předchozích dvou vydáních časopisu Zeměměřič byl projekt Digitální technické mapy a Digitální mapy veřejné správy představen z pohledu veřejnosprávního i firemního. Dovolím si na tyto úvodní články navázat sérií pravidelných krátkých informací a zpráv z dění v obou projektech.

  • V květnu tohoto roku mají již všechny kraje podanou příslušnou žádost do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Řada projektů již prošla i formálním a věcným hodnocením a s netrpělivostí očekává rozhodnutí o přidělení dotace.
  • Po počátečních peripetiích a řadě někdy i velmi vypjatých jednání je v současné době snad již řada problematických věcí vyřešena a kraje se intenzivně připravují na samotnou realizaci projektů digitálních technických map.
  • Dalším krokem je tak většinou příprava veřejných zakázek na pořízení jak dat, informačního systému a hardwaru, tak i různých analytických a konzultačních činností spojených s realizací projektů.

Jak už bylo naznačeno v předcházejících článcích, nebude se vůbec jednat o jednoduché veřejné zakázky a zejména oblast pořízení dat a pořízení informačního systému bude velmi komplikovaná a zabere bohužel ještě hodně tolik drahocenného času.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Jak se říká v jednom z klasických českých filmů: „První vlaštovku už zde máme“. Zlínský kraj vyhlásil na začátku května jako první kraj velkou zakázku na pořízení dat. Zakázka je dělena na dvě části, část pořízení základní prostorové situace a dopravní infrastruktury a část technické infrastruktury. Byť situace Zlínského kraje je díky existenci stávající Jednotné digitální technické mapy trochu specifická, bude jistě jeho veřejná zakázka inspirací pro další kraje.

Všichni zainteresovaní drží nejen Zlínskému kraji, ale i všem ostatním, palce a přejí si zodpovědné uchazeče, respektive dodavatele, kteří si plně uvědomují o jak velké projekty se jedná a kolik času na jejich realizaci zbývá. Věřím, že se krajům podaří během následujících několika málo měsíců podepsat smlouvy a krajské projekty se rozjedou naplno…

Michal Souček, konzultant pro krajské úřady a Ministerstvo pro místní rozvoj