GeoMax Zenith60

GNSS

Družicové metody v teorii a praxi. Pozvánka na 26. ročník konference v Brně

gnss-druzicove-metody-brno-2024

Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technické v Brně zve na 26. ročník konference s mezinárodní účastí. Konference Družicové metody v teorii a praxi se uskuteční v prezenční i online formě ve čtvrtek 1. února 2024 v Brně.

Na konferenci se může hlásit na webu – uzávěrka přihlášek na konferenci je 22. ledna 2024.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Rámcový program konference

Program je zaměřen především na

 • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
 • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
 • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
 • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií,
 • záměry státní správy v těchto oblastech,
 • využití v geodézii, geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
 • zkušenosti v oblasti geodézie, katastru a dalších oborů.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.

Součástí programu bude výstava firem, zabývajících se prodejem geodetických, navigačních a dalších přístrojů a zařízení.

Odborný/vědecký výbor konference

Předseda: prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – VUT v Brně

Členové výboru:

 • doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. – VUT v Brně
 • doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. – VUT v Brně
 • Ing. Branislav Droščák, PhD. – GKÚ Bratislava
 • Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. – STU Bratislava
 • prof. dr. hab. inž. Bernard Kontny – UP Wroclaw
 • doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. – VÚGTK Zdiby
 • Ing. Michal Kuruc, Ph.D. – VUT v Brně
 • Asst. Prof. Danijel Šugar, PhD – University of Zagreb
 • Ing. Jan Řezníček, Ph.D. – Zeměměřický úřad